1 resultater
... ved synkende grunnvannsnivå Disse prosessene gir innsynkning på overflaten og kan gi skader på bygninger og infrastruktur. I ... spesielt området med togspor, opplevde økning i innsynkning i grunnen og synlige skader.   Tørke påvirker grunnvannet ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.