Innholdstype

Publiseringsår

3 resultater
... Dette oversiktsbildet viser beregnet årlig innsynkning i Oslo-området. Rød farge viser mest innsynkning (fem til 13 millimeter pr. år), mens grønne og blå farger viser ...
... undersøkelser på bakken etter at satellittbildene viste innsynkning i området. Orange og røde punkter viser størst bevegelse. ... E6 sør: Ved starten av Omkjøringsvegen viser bildene en innsynkning på en og tre millimeter pr. år. SINTEF Petroleumsforsknings ...
... har fjellet allerede kollapset i en flere titall meter bred innsynkning. Her synker fjellet inn og ut med nesten 15 centimeter i året. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.