4 resultater
... siste 150 årene. Samtidig er deler av Brattøra preget av innsynkning fordi nye utfyllinger trenger tid til å pakke seg sammen. ... av de nye målingene opp mot vurderinger av stabilitet og innsynkning i området, forteller Longva. Han understreker imidlertid at det er ...
... berggrunnen omkring. Lava kom opp i sprekkene som følge av innsynkning og størknet på overflaten til bergarten som er kjent som ...
... Odleiv Olesen. - Samtidig vil avsetingen i dyphavet medføre innsynkning og deformasjon av havbunnskorpen og medfølgende jordskjelv. ...
... annet ført til at det er oppdaget flere nye lokaliteter med innsynkning (Litledalen, Nomedalstinden og Gavtavarri), noe som viser at ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.