29 resultater
... av InSAR-bilder fra 2009 til i dag avslører blant annet innsynkning i Bjørvika-området. Nye satellittdata kan avsløre deformasjon i landskapet i hele Norge. Nå kan du selv se hvor det er innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. Nå kan du selv se ...
... og veier. Vi har i flere år brukt satellitter til å måle innsynkning i byer, for eksempel i Bjørvika i Oslo. Der er det innsynkning på opp til 2-3 cm/år. Men frem til nå har satellittdataene vært ...
... er knyttet til vulkanisme i forbindelse med Ramneskalderaens innsynkning. Det bør være gode muligheter for nyfunn av liknende lavaer i ...
... Dette oversiktsbildet viser beregnet årlig innsynkning i Oslo-området. Rød farge viser mest innsynkning (fem til 13 millimeter pr. år), mens grønne og blå farger viser ...
... påvirker hverandre på regional skala: tektonisk innsynkning er ofte årsak til dannelse av sedimentære bassenger, mens både erosjon og sedimentasjon kan påvirke heving og innsynkning. Dynamiske prosesser i Jorda former overflaten vi lever på. ...
Bildet viser gjennomsnittlig innsynkning fra 2015 til 2018 i Trondheim. Røde punkter viser størst innsynkning. Norge er et veldig stabilt land. Eller er det? Faktisk er ...
... siste 150 årene. Samtidig er deler av Brattøra preget av innsynkning fordi nye utfyllinger trenger tid til å pakke seg sammen. ... av de nye målingene opp mot vurderinger av stabilitet og innsynkning i området, forteller Longva. Han understreker imidlertid at det er ...
... strukturer av deformasjon (f.eks. baksprekker, sprekker og innsynkning av topografien). I tillegg kan fotogrammetri benyttes for ...
... og mer informasjon. InSAR-kart over Trondheim der innsynkning er detektert langs kysten (gule og røde punkter). InSAR ...
... undersøkelser på bakken etter at satellittbildene viste innsynkning i området. Orange og røde punkter viser størst bevegelse. ... E6 sør: Ved starten av Omkjøringsvegen viser bildene en innsynkning på en og tre millimeter pr. år. SINTEF Petroleumsforsknings ...
... ved synkende grunnvannsnivå Disse prosessene gir innsynkning på overflaten og kan gi skader på bygninger og infrastruktur. I ... spesielt området med togspor, opplevde økning i innsynkning i grunnen og synlige skader.   Tørke påvirker grunnvannet ...
... hele raser ut på en gang, sier Dehls.  - Ser også innsynkning i byer Den nye karttjenesten for InSAR-data er finansiert av ... nyttig instrument for kommuner til å kartlegge for eksempel innsynkning langs utbygde havnefronter, forklarer John Dehls. Her kan du ...
... berggrunnen omkring. Lava kom opp i sprekkene som følge av innsynkning og størknet på overflaten til bergarten som er kjent som ...
... en fortløpende oppdatert nasjonal karttjeneste som viser innsynkning og deformasjon. - Det er den åpne datapolitikken og den ... et radar-blikk over Europa. I tillegg til å måle innsynkning vil Sentinel-1 bidra med for eksempel kartlegging og overvåking av ...
... har fjellet allerede kollapset i en flere titall meter bred innsynkning. Her synker fjellet inn og ut med nesten 15 centimeter i året. ...
... sumplandskap og fuktige miljøer hvor det skjedde en sakte innsynkning av landoverflaten. Når andre sediment ble avsatt over ...
... I den siste tiden har det likevel vært noen tilfeller med innsynkning i urbane strøk i Norge. Dette dreier seg om tekniske problemer, og ...
... Odleiv Olesen. - Samtidig vil avsetingen i dyphavet medføre innsynkning og deformasjon av havbunnskorpen og medfølgende jordskjelv. ...
... å kartlegge og forstå fjellskred, men også for å studere innsynkning i byer og  bevegelser i jordskorpen, forteller NGU-forsker John ...
... Louise Totland, Oddbjørn 0800-3416 GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet 2005.073 I forbindelse med ...
Eilertsen, Raymond S. 0800-3416 GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet 2007.058 I forbindelse med ...
... Raymond Hansen, Louise 0800-3416 GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet 2006.013 I forbindelse med ...
... Oddvar Eilertsen, Raymond 0800-3416 GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet 2011.003 Leire og andre ...
... annet ført til at det er oppdaget flere nye lokaliteter med innsynkning (Litledalen, Nomedalstinden og Gavtavarri), noe som viser at ...
... sandjord er mindre egnet. Vær oppmerksom på at setninger (innsynkning av terrenget) kan forekomme. Kollektorslangen må derfor ikke ...
... sandjord er mindre egnet. Vær oppmerksom på at setninger (innsynkning av terrenget) kan forekomme. Kollektorslangen må derfor ikke ...
... av data fra satellitter. Her viser røde og lilla prikker innsynkning i havneområdet i Trondheim. I en av bygningene på Pirsenteret ...
... i dette eksempelet, har en ren vertikal bevegelsesretning (innsynkning). Likevel er InSAR kun et mål på endringen langs satellittens ...
... kontinental­sokkelen og strandflaten ble dannet. Dette gir innsynkning og sammenpressing av bergar­tene under kontinentalsokkelen, og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.