31 resultater
... av InSAR-bilder fra 2009 til i dag avslører blant annet innsynkning i Bjørvika-området. Nye satellittdata kan avsløre deformasjon i landskapet i hele Norge. Nå kan du selv se hvor det er innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. Nå kan du selv se ...
... og veier. Vi har i flere år brukt satellitter til å måle innsynkning i byer, for eksempel i Bjørvika i Oslo. Der er det innsynkning på opp til 2-3 cm/år. Men frem til nå har satellittdataene vært ...
... kan vi kartlegge deformasjon i landskapet, som for eksempel innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. InSAR Norge ...
... retning. I byområder vil det ofte sees områder med innsynkning i form av gule og røde punkter, som i bildet nedenfor fra ...
... er knyttet til vulkanisme i forbindelse med Ramneskalderaens innsynkning. Det bør være gode muligheter for nyfunn av liknende lavaer i ...
... Dette oversiktsbildet viser beregnet årlig innsynkning i Oslo-området. Rød farge viser mest innsynkning (fem til 13 millimeter pr. år), mens grønne og blå farger viser ...
... påvirker hverandre på regional skala: tektonisk innsynkning er ofte årsak til dannelse av sedimentære bassenger, mens både erosjon og sedimentasjon kan påvirke heving og innsynkning. Dynamiske prosesser i Jorda former overflaten vi lever på. ...
... millimeterskala bevegelser i for eksempel byområder med innsynkning eller ustabile skråninger i terrenget. Hvordan fungerer ... bruker InSAR til å kartlegge og overvåke fjellskred samt innsynkning i flere norske byer. Metoden er særlig nyttig i vanskelig ...
Bildet viser gjennomsnittlig innsynkning fra 2015 til 2018 i Trondheim. Røde punkter viser størst innsynkning. Norge er et veldig stabilt land. Eller er det? Faktisk er ...
... siste 150 årene. Samtidig er deler av Brattøra preget av innsynkning fordi nye utfyllinger trenger tid til å pakke seg sammen. ... av de nye målingene opp mot vurderinger av stabilitet og innsynkning i området, forteller Longva. Han understreker imidlertid at det er ...
... strukturer av deformasjon (f.eks. baksprekker, sprekker og innsynkning av topografien). I tillegg kan fotogrammetri benyttes for ...
... undersøkelser på bakken etter at satellittbildene viste innsynkning i området. Orange og røde punkter viser størst bevegelse. ... E6 sør: Ved starten av Omkjøringsvegen viser bildene en innsynkning på en og tre millimeter pr. år. SINTEF Petroleumsforsknings ...
... hele raser ut på en gang, sier Dehls.  - Ser også innsynkning i byer Den nye karttjenesten for InSAR-data er finansiert av ... nyttig instrument for kommuner til å kartlegge for eksempel innsynkning langs utbygde havnefronter, forklarer John Dehls. Her kan du ...
... ved synkende grunnvannsnivå Disse prosessene gir innsynkning på overflaten og kan gi skader på bygninger og infrastruktur. I ... spesielt området med togspor, opplevde økning i innsynkning i grunnen og synlige skader.   Tørke påvirker grunnvannet ...
... berggrunnen omkring. Lava kom opp i sprekkene som følge av innsynkning og størknet på overflaten til bergarten som er kjent som ...
... en fortløpende oppdatert nasjonal karttjeneste som viser innsynkning og deformasjon. - Det er den åpne datapolitikken og den ... et radar-blikk over Europa. I tillegg til å måle innsynkning vil Sentinel-1 bidra med for eksempel kartlegging og overvåking av ...
... har fjellet allerede kollapset i en flere titall meter bred innsynkning. Her synker fjellet inn og ut med nesten 15 centimeter i året. ...
... Trondheim De røde områder i bildet viser innsynkning på 2 cm/år langs Nyhavna og ca 1 cm/år i den ytterste delen av ...
... å kartlegge og forstå fjellskred, men også for å studere innsynkning i byer og  bevegelser i jordskorpen, forteller NGU-forsker John ...
... sumplandskap og fuktige miljøer hvor det skjedde en sakte innsynkning av landoverflaten. Når andre sediment ble avsatt over ...
... Odleiv Olesen. - Samtidig vil avsetingen i dyphavet medføre innsynkning og deformasjon av havbunnskorpen og medfølgende jordskjelv. ...
... I den siste tiden har det likevel vært noen tilfeller med innsynkning i urbane strøk i Norge. Dette dreier seg om tekniske problemer, og ...
... Louise Totland, Oddbjørn 0800-3416 GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet 2005.073 I forbindelse med ...
... Oddvar Eilertsen, Raymond 0800-3416 GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet 2011.003 Leire og andre ...
Eilertsen, Raymond S. 0800-3416 GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet 2007.058 I forbindelse med ...
... Raymond Hansen, Louise 0800-3416 GEOS - Innsynkning/ersojon/skred leiromr. Østlandet 2006.013 I forbindelse med ...
... sandjord er mindre egnet. Vær oppmerksom på at setninger (innsynkning av terrenget) kan forekomme. Kollektorslangen må derfor ikke ...
... sandjord er mindre egnet. Vær oppmerksom på at setninger (innsynkning av terrenget) kan forekomme. Kollektorslangen må derfor ikke ...
... annet ført til at det er oppdaget flere nye lokaliteter med innsynkning (Litledalen, Nomedalstinden og Gavtavarri), noe som viser at ...
... av data fra satellitter. Her viser røde og lilla prikker innsynkning i havneområdet i Trondheim. I en av bygningene på Pirsenteret ...
... kontinental­sokkelen og strandflaten ble dannet. Dette gir innsynkning og sammenpressing av bergar­tene under kontinentalsokkelen, og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.