Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

89 resultater
... involveres for å utvikle mulighetene innenfor metaller, industrimineraler, naturstein og byggeråstoff. Sammen med Direktoratet for ...
... i årene fremover. NGU kan anbefale SAGA å investere i industrimineraler eller gull. Et satsing på industrimineraler er et strategisk valg hvor en ser det som naturlig å benytte ...
... for produkter av disse råstoffene. Oversikten omfatter industrimineraler, naturstein og byggeråstoffer. Rapporten beskriver ... en oversikt over og beskrivelse av aktuelle forekomster av industrimineraler, naturstein og byggeråstoffer på Statskogs eiendommer i ...
... geofysikk, grunnvann/infiltrasjon, maringeologi, malm, industrimineraler/naturstein og databaser/GIS. Et eget kapittel om ...
... på slutten av 1900-tallet førte vekst i utvinning av industrimineraler og byggeråstoffer til at Norge fremdeles har rundt 6000 ...
... mineraler i medisinsk utstyr, byggeråstoffer, industrimineraler, bevaring av kulturarv, ”grønn” teknologi og ...
Sandstad, Jan Sverre 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2010.025 16 polished thin sections have been prepared ...
Müller, Axel 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2008.053 The chemistry of quartz from three potential ...
Korneliussen, A. 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2008.085 During the DuPont/Conoco/NGU Engebøfjellet ...
... Müller, Axel Meyer, Gurli 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2006.030 Undersøkelse av potensielle forekomster av ...
... Gautneb, H. Raaness, A. 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2008.082 This report provides documentation of the ...
Wanvik, Jan Egil 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2010.020 This report gives an overview of Norwegian ...
... Økonomisk vekst Generelt sett har produksjonen av industrimineraler vært den samme de siste ti årene helt til 2009 hvor den ... Næringen skiller mellom fem grupper råstoffer: Industrimineraler (bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts og ...
... ble omsatt for 1.03 milliard kroner. Omsetningen av industrimineraler har økt noe til 2.6 milliarder kroner og omsetningen av ... Økonomisk vekst Generelt sett har produksjonen av industrimineraler variert de siste ti årene, hvor 2006 var det beste året med ...
... har blitt dokumentert. For andre mineraler, slik som noen industrimineraler og byggeråstoffer, er terskelen lavere og tidshorisonten ...
... i høst legger vi fram tilsvarende verdivurderinger for industrimineraler, som kalkstein, olivin og kvarts, og for byggeråstoffer og ...
... og ekskursjonsguide. Leder Ron Boyd ved Laget for industrimineraler og metaller ved NGU berømmer Broekmans' innsats og sentrale ...
... av rundt 1 400 milliarder kroner. - I tillegg kommer industrimineraler, pukk og grus, kull og naturstein, som er beregnet til ...
En ny bok om kvartsforekomster, -mineralogi og -analyse er nå gitt ut. Fem NGU-medarbeidere har bidratt til at boka har blitt en suksess.
... er oppdaget. Økonomisk interessante konsentrasjoner av industrimineraler finnes muligens, men ble ikke observert under befaringen på ...
... 5) Geofysikk, 6) Geokjemi, 7) Malm- provinser, 8) Industrimineraler og 9) Miljøgeologi. Totale kostnader er beregnet til ca. NOK ...
... Disse er . metalliske malmer (jern, nikkel og titanoksyd) . industrimineraler (bl.a. kalkstein, kvarts og nefelinsyenitt) . bygningstein ...
... til potensialer for forekomster av naturstein, pukk, industrimineraler og malm, men har samtidig siktet på å heve forståelsen for ...
... Disse er metalliske malmer (jern, nikkel og titanoksyd) industrimineraler (bl.a. kalkstein, kvarts og nefelinsyenitt) bygningsstein fra ...
... framstilt på vedlagte kart. Råstoffene som er vurdert er industrimineraler, malm, bygningstein og større uttak for pukk og ...
... Disse er: * metalliske malmer (jern, nikkel og titanoksyd) * industrimineraler (bl.a. kalkstein, kvarts og nefelinsyenitt) * bygningsstein ...
... basemetaller, som kobber, sink, bly, tinn og aluminium, industrimineraler, edelmetaller og spesialmetaller inkludert sjeldne ...
... strukturendring i næringen. Blant annet har produksjonen av industrimineraler økt kraftig, mens metaller har hatt en sterk tilbakegang, ...
... Næringen skiller mellom fem grupper råstoffer: Industrimineraler (bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts og dolomitt) ...
... flere forekomster av metaller, sjeldne jordartselementer og industrimineraler som trengs i framtidens teknologiske løsninger.  Vi har ...
Talk kan brukes til mer enn å pudre spedbarnsrumper i form av talkum. Mineralet er en viktig bestanddel i en rekke dagligdagse produkter som plast, maling, kosmetikk og papir.
... en markant strukturendring i næringen. Produksjonen av industrimineraler har økt kraftig, mens kull fra Svalbard har hatt størst ...
... tilgang til data om grunnvannsbrønner, grus-/pukkressurser, industrimineraler, naturstein og metaller. Ønskes nærmere oversikt over ...
Gautneb, Håvard 0800-3416 Små oppdrag: Industrimineraler og metaller 2012.003 Denne rapporten er utarbeidet på ...
... Axel Wanvik, Jan Egil 0800-3416 Små oppdrag: Industrimineraler og metaller 2013.004 Kjemisk og mineralogisk ...
... går til industrimineralformål. Les mer om titan under industrimineraler  og under siden om Titan. Jernlegeringsmetaller ... en rekke produkter. Du kan lese mer om silisium under industrimineraler og kvarts og kvartsitt. Vanadium (V) Vanadium ...
... - I tillegg til interessante metaller, kan vi også finne industrimineraler som grafitt, kleberstein og kvarts i dette området, sier ...
... allerede gjort det for grus og pukk; nå er det naturstein, industrimineraler og metaller som står for tur, forteller Meyer. Marmoren ...
... Her i landet utvinner og eksporterer vi metaller, industrimineraler, naturstein, byggeråstoffer og energimineraler. ...
... utvinnes det gull, andre steder er det drift på industrimineraler som marmor, granat og ulike smykkesteiner. I de sørvestlige ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.