44 resultater
Industrimineraler har en enorm spredning i bruksområder i dagens samfunn, og ... av kalkstein, Verdal havn. Foto: Verdalskalk AS Industrimineraler er fellesbetegnelse for ikke-metalliske mineraler og ...
... målinger benyttes ved ressursundersøkelser (malmer, industrimineraler, grunnvann og grunnvarme), miljøundersøkelser, ...
... av mineralske ressurser på fastlandet, har fokus på industrimineraler, som for eksempel kalkstein, kvarts og olivin. Rapporten fremstiller verdien av innholdet i industrimineraler der de ligger ”in situ” – i bakken - i store ... og verdi - Det er litt annerledes å beregne verdier av industrimineraler enn verdier av metaller, som jern, kobber og gull, forteller ...
... varmekapasitet Olivin er et av Norges viktigste industrimineraler (om lag 50 % av verdens olivinproduksjon kommer fra Norge) og ... meget miljøvennlig mineral. Det er et av Norges viktigste industrimineraler, og Norge har så mye som halvparten av verdensproduksjonen ...
... studier tilknyttet utvikling av mineralressurser, spesielt industrimineraler, samt generell geologisk kartlegging. XRD-analyser ...
... for viktige bidrag til det norske bilaget. Laget for industrimineraler og metaller ved NGU har i seks måneder arbeidet med å få ...
... i omstilling. Fjoråret viste en svekket produksjonsverdi av industrimineraler. Dette kompenseres ved at kullproduksjonen på Svalbard har ...
... for større versjon. Kvarts / kvartsitt og grafitt er to industrimineraler som begge må betegnes som nisjeprodukter når en ser ... og energimineraler (steinkull og torv) i tillegg til industrimineraler (bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts og ... rammet de fleste grener av bransjen – bortsett fra industrimineraler til høyteknologi-industrien. Denne næringa går fortsatt ...
... mineralressursene inn i metaller, energimineraler og industrimineraler. Mineralressursgruppen på NGU jobber mest mot ulike metaller og industrimineraler. NGU jobber i samarbeid med både offentlig forvaltning ...
...   http://www.ngu.no/en-gb/hm/Resources/industrimineraler/Kvarts-og-kvartsitt/ . Jeg lurer på hva som er ...
... skjedd en sterk strukturendring i næringen. Produksjonen av industrimineraler har økt kraftig, naturstein, pukk, sand og grus har økt ... Det skilles mellom fem ulike grupper råstoffer: industrimineraler (bl.a. kalkstein, kvarts og nefelinsyenitt) ...
... materialer. - Generelt sett har produksjonen av industrimineraler økt kraftig de siste tiårene, mens produksjonen av malmer ... tredoblet seg i pris. Det samme gjelder kull, uran og flere industrimineraler. - Nå ser vi at lete - og undersøkelsesaktiviteten ...
... tilhenger i 2008. - Generelt sett har produksjonen av industrimineraler økt kraftig de siste ti årene, mens produksjonen av malmer ... to til tre år. Det har også vært prisøkning på en rekke industrimineraler, kull og uran.  - Finanskrisen, som startet høsten ...
... Økonomisk vekst - Generelt sett har produksjonen av industrimineraler økt kraftig de siste tiårene, mens produksjonen av malmer ... tredoblet seg i pris. Det samme gjelder kull, uran og flere industrimineraler. - Nå ser vi at lete- og undersøkelsesaktiviteten ...
... ble omsatt for 1,1 milliarder kroner. Omsetningen av industrimineraler lå i fjor på 2,4 milliarder kroner og omsetningen av ... og larvikitt. Rekord i pukk og grus Produksjonen av industrimineraler har variert de siste ti årene. 2006 var det beste året med ...
... ble omsatt for 1,1 milliard kroner, mens omsetningen av industrimineraler har gått noe ned til 2.5 milliarder kroner. Omsetningen av ... kull og ilmenitt – titanoksyd. Det ble eksportert industrimineraler for 2 milliarder kroner, hvor kalksteinslurry, brent kalk, ...
... mineralleting De slår fast at det først og fremst er industrimineraler og metaller, sammen med landsdelens petroleums- og ... Samtidig fastslår forskerne at behovet for metaller og industrimineraler øker i takt med befolknings- og velstandsøkningen. Kina har ...
... på geologiske ressurser, for eksempel hydrokarboner og industrimineraler. Dynamiske prosesser er fundamentale i utformingen av ...
... (2009.007), mens rapportene om naturstein (2009.008) og industrimineraler og metaller (2009.009) nylig ble fullført. - Med dette ...
... involveres for å utvikle mulighetene innenfor metaller, industrimineraler, naturstein og byggeråstoff. Sammen med Direktoratet for ...
... på slutten av 1900-tallet førte vekst i utvinning av industrimineraler og byggeråstoffer til at Norge fremdeles har rundt 6000 ...
... mineraler i medisinsk utstyr, byggeråstoffer, industrimineraler, bevaring av kulturarv, ”grønn” teknologi og ...
... Økonomisk vekst Generelt sett har produksjonen av industrimineraler vært den samme de siste ti årene helt til 2009 hvor den ... Næringen skiller mellom fem grupper råstoffer: Industrimineraler (bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts og ...
... ble omsatt for 1.03 milliard kroner. Omsetningen av industrimineraler har økt noe til 2.6 milliarder kroner og omsetningen av ... Økonomisk vekst Generelt sett har produksjonen av industrimineraler variert de siste ti årene, hvor 2006 var det beste året med ...
... har blitt dokumentert. For andre mineraler, slik som noen industrimineraler og byggeråstoffer, er terskelen lavere og tidshorisonten ...
... i høst legger vi fram tilsvarende verdivurderinger for industrimineraler, som kalkstein, olivin og kvarts, og for byggeråstoffer og ...
... og ekskursjonsguide. Leder Ron Boyd ved Laget for industrimineraler og metaller ved NGU berømmer Broekmans' innsats og sentrale ...
... av rundt 1 400 milliarder kroner. - I tillegg kommer industrimineraler, pukk og grus, kull og naturstein, som er beregnet til ...
En ny bok om kvartsforekomster, -mineralogi og -analyse er nå gitt ut. Fem NGU-medarbeidere har bidratt til at boka har blitt en suksess.
... basemetaller, som kobber, sink, bly, tinn og aluminium, industrimineraler, edelmetaller og spesialmetaller inkludert sjeldne ...
... strukturendring i næringen. Blant annet har produksjonen av industrimineraler økt kraftig, mens metaller har hatt en sterk tilbakegang, ...
... Næringen skiller mellom fem grupper råstoffer: Industrimineraler (bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts og dolomitt) ...
Talk kan brukes til mer enn å pudre spedbarnsrumper i form av talkum. Mineralet er en viktig bestanddel i en rekke dagligdagse produkter som plast, maling, kosmetikk og papir.
... en markant strukturendring i næringen. Produksjonen av industrimineraler har økt kraftig, mens kull fra Svalbard har hatt størst ...
... tilgang til data om grunnvannsbrønner, grus-/pukkressurser, industrimineraler, naturstein og metaller. Ønskes nærmere oversikt over ...
... går til industrimineralformål. Les mer om titan under industrimineraler  og under siden om Titan. Jernlegeringsmetaller ... en rekke produkter. Du kan lese mer om silisium under industrimineraler og kvarts og kvartsitt. Vanadium (V) Vanadium ...
... - I tillegg til interessante metaller, kan vi også finne industrimineraler som grafitt, kleberstein og kvarts i dette området, sier ...
... allerede gjort det for grus og pukk; nå er det naturstein, industrimineraler og metaller som står for tur, forteller Meyer. Marmoren ...
... Her i landet utvinner og eksporterer vi metaller, industrimineraler, naturstein, byggeråstoffer og energimineraler. ...
... utvinnes det gull, andre steder er det drift på industrimineraler som marmor, granat og ulike smykkesteiner. I de sørvestlige ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.