7 resultater
... er det utarbeidet en monografi om områdets ressurser av industrimineraler. Rapporten er en sammenstilling av foreliggende informa- sjon ... kvaliteten marginal og eventuell anvendelse usikker. Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen-forekomster i drift og potensielle ...
... påvise mulig økonomisk interessante forekomster av malm, industrimineraler og naturstein. ...
... Rapporten gir en oversikt over samtlige forekomster av Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen. Rapporten gir navn, forekomstnr. ...
... for produkter av disse råstoffene. Oversikten omfatter industrimineraler, naturstein og byggeråstoffer. Rapporten beskriver ... en oversikt over og beskrivelse av aktuelle forekomster av industrimineraler, naturstein og byggeråstoffer på Statskogs eiendommer i ...
... geofysikk, grunnvann/infiltrasjon, maringeologi, malm, industrimineraler/naturstein og databaser/GIS. Et eget kapittel om ...
... 5) Geofysikk, 6) Geokjemi, 7) Malm- provinser, 8) Industrimineraler og 9) Miljøgeologi. Totale kostnader er beregnet til ca. NOK ...
Gautneb, Håvard 0800-3416 Små oppdrag: Industrimineraler og metaller 2012.003 Denne rapporten er utarbeidet på ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.