1 resultater
... utarbeidet. Kartet er plottet ut digitalt med datamaskin. Av industrimineraler er forekomster av glimmer, granat og kvartsitt undersøkt, ... glimmer er funnet å være kaliumkilden. Undersøkelse av industrimineraler og naturstein i Nesset kommune, sluttrapport ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.