4 resultater
... en samarbeids- avtale om kartlegging av potensialet for industrimineraler og naturstein i Nesset. Et 3-årig program er planlagt, og ... del av kommunenog i 1991 med kartlegging av potensialet for industrimineraler og naturstein i samme område. Undersøkelse av ...
... utarbeidet. Kartet er plottet ut digitalt med datamaskin. Av industrimineraler er forekomster av glimmer, granat og kvartsitt undersøkt, ... glimmer er funnet å være kaliumkilden. Undersøkelse av industrimineraler og naturstein i Nesset kommune, sluttrapport ...
... 5) Geofysikk, 6) Geokjemi, 7) Malm- provinser, 8) Industrimineraler og 9) Miljøgeologi. Totale kostnader er beregnet til ca. NOK ...
... over kjente forekomster av og potensialer for metaller, industrimineraler, naturstein, grus og pukk. Rapporten gir i tillegg oversikt ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.