3 resultater
... ei liste over alle kjente forekomster/registreringer av industrimineraler og bygningsstein i Finnmark fylke. Basert på eksisterende ... bli innlemmet i dette. Forekomster registreringer av industrimineraler og bygningsstein i Finnmark. Status våren 1985. ...
... og legeringsmetaller. I tillegg kommer prospektering etter industrimineraler og byggeråstoffer i løsmasser. Kvartærgeologiske, ...
Sandstad, Jan Sverre 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2010.025 16 polished thin sections have been prepared ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.