9 resultater
... varmekapasitet Olivin er et av Norges viktigste industrimineraler (om lag 50 % av verdens olivinproduksjon kommer fra Norge) og ... meget miljøvennlig mineral. Det er et av Norges viktigste industrimineraler, og Norge har så mye som halvparten av verdensproduksjonen ...
... studier tilknyttet utvikling av mineralressurser, spesielt industrimineraler, samt generell geologisk kartlegging. XRD-analyser ...
... på slutten av 1900-tallet førte vekst i utvinning av industrimineraler og byggeråstoffer til at Norge fremdeles har rundt 6000 ...
... har blitt dokumentert. For andre mineraler, slik som noen industrimineraler og byggeråstoffer, er terskelen lavere og tidshorisonten ...
Talk kan brukes til mer enn å pudre spedbarnsrumper i form av talkum. Mineralet er en viktig bestanddel i en rekke dagligdagse produkter som plast, maling, kosmetikk og papir.
... tilgang til data om grunnvannsbrønner, grus-/pukkressurser, industrimineraler, naturstein og metaller. Ønskes nærmere oversikt over ...
... går til industrimineralformål. Les mer om titan under industrimineraler  og under siden om Titan. Jernlegeringsmetaller ... en rekke produkter. Du kan lese mer om silisium under industrimineraler og kvarts og kvartsitt. Vanadium (V) Vanadium ...
... prospektering etter sulfidmalmer og ved undersøkelser av industrimineraler som f.eks. karbonatråstoffer. Ved NGU-Lab har det ...
... og i Sogn og Fjordane i den indre delen av Sognefjorden (se industrimineraler). Anortositt har i mange tiår vært sett på som mulig ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.