6 resultater
Industrimineraler har en enorm spredning i bruksområder i dagens samfunn, og ... av kalkstein, Verdal havn. Foto: Verdalskalk AS Industrimineraler er fellesbetegnelse for ikke-metalliske mineraler og ...
... målinger benyttes ved ressursundersøkelser (malmer, industrimineraler, grunnvann og grunnvarme), miljøundersøkelser, ...
... mineralressursene inn i metaller, energimineraler og industrimineraler. Mineralressursgruppen på NGU jobber mest mot ulike metaller og industrimineraler. NGU jobber i samarbeid med både offentlig forvaltning ...
... ble omsatt for 1,1 milliarder kroner. Omsetningen av industrimineraler lå i fjor på 2,4 milliarder kroner og omsetningen av ... og larvikitt. Rekord i pukk og grus Produksjonen av industrimineraler har variert de siste ti årene. 2006 var det beste året med ...
... på geologiske ressurser, for eksempel hydrokarboner og industrimineraler. Dynamiske prosesser er fundamentale i utformingen av ...
... - I tillegg til interessante metaller, kan vi også finne industrimineraler som grafitt, kleberstein og kvarts i dette området, sier ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.