2 resultater
... fremstilling av "in Situ" (i bakken) verdien av innholdet av industrimineraler av potensiell økonomisk gehalt i forekomster av nasjonal ... Verdien av metalliske mineraler som benyttes som industrimineraler så vel som råstoff for metallproduksjon (titan mineraler og ...
... Axel Wanvik, Jan Egil 0800-3416 Små oppdrag: Industrimineraler og metaller 2013.004 Kjemisk og mineralogisk ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.