3 resultater
... av mineralske ressurser på fastlandet, har fokus på industrimineraler, som for eksempel kalkstein, kvarts og olivin. Rapporten fremstiller verdien av innholdet i industrimineraler der de ligger ”in situ” – i bakken - i store ... og verdi - Det er litt annerledes å beregne verdier av industrimineraler enn verdier av metaller, som jern, kobber og gull, forteller ...
... Økonomisk vekst Generelt sett har produksjonen av industrimineraler vært den samme de siste ti årene helt til 2009 hvor den ... Næringen skiller mellom fem grupper råstoffer: Industrimineraler (bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts og ...
... allerede gjort det for grus og pukk; nå er det naturstein, industrimineraler og metaller som står for tur, forteller Meyer. Marmoren ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.