5 resultater
... av mineralske ressurser på fastlandet, har fokus på industrimineraler, som for eksempel kalkstein, kvarts og olivin. Rapporten fremstiller verdien av innholdet i industrimineraler der de ligger ”in situ” – i bakken - i store ... og verdi - Det er litt annerledes å beregne verdier av industrimineraler enn verdier av metaller, som jern, kobber og gull, forteller ...
... fremstilling av "in Situ" (i bakken) verdien av innholdet av industrimineraler av potensiell økonomisk gehalt i forekomster av nasjonal ... Verdien av metalliske mineraler som benyttes som industrimineraler så vel som råstoff for metallproduksjon (titan mineraler og ...
... Økonomisk vekst Generelt sett har produksjonen av industrimineraler vært den samme de siste ti årene helt til 2009 hvor den ... Næringen skiller mellom fem grupper råstoffer: Industrimineraler (bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts og ...
... Axel Wanvik, Jan Egil 0800-3416 Små oppdrag: Industrimineraler og metaller 2013.004 Kjemisk og mineralogisk ...
... allerede gjort det for grus og pukk; nå er det naturstein, industrimineraler og metaller som står for tur, forteller Meyer. Marmoren ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.