4 resultater
... mineraler i medisinsk utstyr, byggeråstoffer, industrimineraler, bevaring av kulturarv, ”grønn” teknologi og ...
... i høst legger vi fram tilsvarende verdivurderinger for industrimineraler, som kalkstein, olivin og kvarts, og for byggeråstoffer og ...
En ny bok om kvartsforekomster, -mineralogi og -analyse er nå gitt ut. Fem NGU-medarbeidere har bidratt til at boka har blitt en suksess.
Gautneb, Håvard 0800-3416 Små oppdrag: Industrimineraler og metaller 2012.003 Denne rapporten er utarbeidet på ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.