4 resultater
... basemetaller, som kobber, sink, bly, tinn og aluminium, industrimineraler, edelmetaller og spesialmetaller inkludert sjeldne ...
... Næringen skiller mellom fem grupper råstoffer: Industrimineraler (bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts og dolomitt) ...
... Her i landet utvinner og eksporterer vi metaller, industrimineraler, naturstein, byggeråstoffer og energimineraler. ...
Boyd, Rognvald 0800-3416 Formidling og brukerkontakt - Industrimineraler og metaller 2011.030 Målet med rapporten er å foreta ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.