4 resultater
... Rapporten gir en evaluering av ressurspotensialet for industrimineraler og metaller i Buskerud, Telemark og Vestfold. Til sammen er 45 industrimineraler og 46 metaller og halvmetaller evaluert, sammen med utvalgte ...
... tilhenger i 2008. - Generelt sett har produksjonen av industrimineraler økt kraftig de siste ti årene, mens produksjonen av malmer ... to til tre år. Det har også vært prisøkning på en rekke industrimineraler, kull og uran.  - Finanskrisen, som startet høsten ...
... mineralleting De slår fast at det først og fremst er industrimineraler og metaller, sammen med landsdelens petroleums- og ... Samtidig fastslår forskerne at behovet for metaller og industrimineraler øker i takt med befolknings- og velstandsøkningen. Kina har ...
... (2009.007), mens rapportene om naturstein (2009.008) og industrimineraler og metaller (2009.009) nylig ble fullført. - Med dette ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.