8 resultater
...   http://www.ngu.no/en-gb/hm/Resources/industrimineraler/Kvarts-og-kvartsitt/ . Jeg lurer på hva som er ...
... materialer. - Generelt sett har produksjonen av industrimineraler økt kraftig de siste tiårene, mens produksjonen av malmer ... tredoblet seg i pris. Det samme gjelder kull, uran og flere industrimineraler. - Nå ser vi at lete - og undersøkelsesaktiviteten ...
... Økonomisk vekst - Generelt sett har produksjonen av industrimineraler økt kraftig de siste tiårene, mens produksjonen av malmer ... tredoblet seg i pris. Det samme gjelder kull, uran og flere industrimineraler. - Nå ser vi at lete- og undersøkelsesaktiviteten ...
Müller, Axel 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2008.053 The chemistry of quartz from three potential ...
Korneliussen, A. 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2008.085 During the DuPont/Conoco/NGU Engebøfjellet ...
... Gautneb, H. Raaness, A. 0800-3416 Småoppdrag Industrimineraler 2008.082 This report provides documentation of the ...
... og ekskursjonsguide. Leder Ron Boyd ved Laget for industrimineraler og metaller ved NGU berømmer Broekmans' innsats og sentrale ...
... Smelror ved NGU. Leder Are Korneliussen ved Laget for industrimineraler og malm ved NGU understreker at mineralressursene i Norden ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.