2 resultater
... Disse er: * metalliske malmer (jern, nikkel og titanoksyd) * industrimineraler (bl.a. kalkstein, kvarts og nefelinsyenitt) * bygningsstein ...
... I Saltdal kommune er det 21 registrerte forekomster av industrimineraler i NGUs datase. Ingen av disse er i drift i dag. Det er i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.