13 resultater
... i elvene våre, se http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/Hydrologi/ . Det er bare Island, blant europeiske land som har mer ferskvann ...
Nordic Water 2018 - Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring. Sted: Radisson Blu ...
... Grunnvann som tema introduseres første gang i GEO 2330 Hydrologi, som kan tas som fordypningsemne eller fritt emne i fjerde eller ... Breivik , førsteamanuensis (CEED) Hydrologi Lena Tallaksen , professor Hydrologi ...
... Grunnvann som tema introduseres første gang i GEO217 Hydrologi, grunnvann og geofarer , som kan tas som frie studiepoeng i femte ... og forsker på følgende tema med relevans for grunnvann/ hydrologi: Karsthydrologi Geofarer, jordfallshull Grunnvann ...
... geologi og naturgeografi, samt oseanografi, meteorologi og hydrologi. I dette prosjektet har fokus vært geologi med bruk av kart, både ...
... energidirektorat (NVE) er den nasjonale faginstansen innen hydrologi og samarbeider med Norges geologiske undersøkelse (NGU) som den ...
... Dekker vidt spekter innen naturgeografi, geologi, geofysikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi med blant annet stor aktivitet fra ...
... grunnvannsundersøkelser . NVE forvalter kunnskap om hydrologi og samarbeider med NGU som forvalter kunnskap om grunnvann. ...
Vann har den unike egenskapen at det er livsviktig! Men i byer og tettbygde strøk er det ofte fraværende håndtering av store mengder nedbør, som kan føre til store skader.
... av faktorer som sedimentasjon, vannstandsendringer, hydrologi/klima, erosjon, gass, svake lag og menneskelig aktivitet beskrives. ...
The groundwater chemistry of the aquifers around and within the Devonian rift basin of the Shira area is very different from that of the Permian Oslo Rift. The anionic chemical composition in the Russian Devonian Aquifers is often dominated by apparently evaporite-derived sulphate and chloride salinity. The composition of the more saline ground- and lake-waters is typically of sodium sulphate (-chloride) type.
... for miljø og naturressurser, avdeling vannressurser og hydrologi. Jobber med vann og forurensningstransport og bruk av geofysiske ...
... først og fremst grunnvann. Hydrologi Hydrology Læren om alt vann ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.