Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

95 resultater
... data samlet inn over flere år av studenter i feltkurs i hydrogeologi. Sammenstillingen er laget av Torill G. Oppistov. Gjennom en årrekke har UiO og NMBU samarbeidet om et årlig feltkurs i hydrogeologi, et samarbeid som bidrar til samfunnsnyttig læring. Feltkurs i ...
Rapporten beskriver de ulike bergartene mellom Ringerike og Sandvika, og deres hydrogeologiske egenskaper. Samtlige foreliggende forslag til traseer gjennomgås, og områder med vannproblemer og antatt behov for tetting beskrives for hver trase. Kriterier for tettingsbehov er beskrevet. Disse er utarbeidet av NGI i samråd med NGU og Jernbaneverket.
... setningsskader? Ingelöv Eriksson, Oslo kommune Urban hydrogeologi – undergrunn, vann og setningsskader: Eksempler fra Oslo, ...
... og nord for kloralkalifabrikken. Løsmassestrategi og hydrogeologi, klorkaliefabrikken. ...
... og grunnvannsforhold. Løsmassestratigrafi og hydrogeologi, Opsund ...
... og problem i byer. Det 25. nasjonale seminaret om hydrogeologi arrangeres 3.-4. februar 2016 med mange fremragende ... (UK) og mange andre byer. Det 25. nasjonale seminaret om hydrogeologi organiseres i samarbeid med EEA Norway Grants, COST Action TU1206 ...
... O.M. Ganerød, G.V. 0800-3416 Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 2016.001 This report presents the program, ...
... gleden av å invitere alle med interesse for miljøgeokjemi, hydrogeologi og grunnvarme til seminar i Trondheim 4. og 5. februar 2003. ... for alle innlegg knyttet til emner innen miljøgeologi, hydrogeologi og grunnvarme. Innlegg vil bli presentert enten som muntlige ...
... side bidrar med mange og gode foredrag og postere. Hydrogeologi og geokjemi er samfunnsnyttig! Eksempel på avrenning fra gruver i ... (Foto: A. Sundal) Universitetet i Oslo er vertskap og hydrogeologi og miljøgeologi har fått en egen sesjon Det 34. Nordiske ...
... og praktisk informasjon 24. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljø ...
The 6th seminar on Hydrogeology and Environmental Geochemistry was arranged on nov. 11. and 12. 1996 at the Knut S.Heier Conference Centre. NGU, Trondheim. The first day was primarily used for discussions of hydrogeological topics, and the presentations was mostly made in Norwegian. The second day was set aside for topics in ecochemistry with the presentation made in English.
Gundersen, Pål 0800-3416 Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 2015 - 2020 2015.023 24. seminar om Hydrogeologi og miljø ble avholdt ved NGU 10. og 11. mars 2015 (abstracts og ...
... 3. og 4.november 1997 arrangerte faggruppe for geokjemi og hydrogeologi sitt 7.seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi på Knut S.Heiers konferansesenter ved NGU i ...
This report presents an overview of programs that can be used for analytical and numerical hydrogeological modelling. The overview is not intended to be a complete list but an attempt has been made to include many of the most used and popular program available today within hydrogeological and geochemical modelling.
The aim of this study was to determine the link between structural geology and the hydrogeological system of the Numedalen valley from Kongsberg to Hvittingfoss (Buskerud county) within the framework of the GEOS program. Three main geological units are presented: (1) Precambrian basement, (2) Late Caledonian sedimentary fold-and-thrust belt and (3) Premian Oslo Rift, all having a very low porosity and intrinsic permeability.
Aune, Tove (red.) 0800-3416 Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøkjemi 2005.007 Rapporten presenterer program, ... og sammendrag av foredrag for "Det 14. Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 8.-9. februar 2005. Rapporten ... Foredragene er gruppert i hovedtemaene miljøgeokjemi og hydrogeologi, og i samme rekkefølge som i programmet. Det er påmeldt 83 ...
Aune, Tove 0800-3416 Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøkjemi 2004.011 Rapporten presenterer program, ... og sammendrag av foredrag for "Det 13. Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 4.-5- februar 2004. Rapporten ... Foredragene er gruppert i følgende hovedtemaer; Hydrogeologi Miljøgeokjemi Det er påmeldt 84 deltagere til seminaret hvorav ...
Aune, Tove (red.) 0800-3416 Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøkjemi 2010.002 Rapporten presenterer program, ... av foredrag og postere for "Det 19. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 2.-3. februar 2010. Rapporten ...
Aune, Tove 0800-3416 Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøkjemi 2007.003 Rapporten presenterer program, ... av foredrag og postere for "Det 16. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 7.-8. februar 2007. Program og sammendrag for Det 16. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU 7.-8. februar 2007 ...
Aune, Tove (red.) 0800-3416 Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøkjemi 2009.001 Rapporten presenterer program, ... av foredrag og postere for "Det 18. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 3.-4. februar 2009. Rapporten ...
Aune, Tove 0800-3416 Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøkjemi 2002.012 Rapporten presenterer program, ... og sammendrag av foredrag for "Det 11. Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 7.-8. februar 2002. Rapporten ... 34 er ansatt ved NGU. Program for Det 11. seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU 7.-8. februar 2002. ...
... og sammendrag av foredrag og postere for "Det 15. seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 7.-8. februar 2006. Rapporten ... er gruppert i hovedtemaene hydrogeologi og miljøgeokjemi, og i samme rekkefølge som i programmet. Det ... ved NGU. Program og sammendrag for Det 15. seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU 7.-8. februar 2006 ...
... og sammendrag av foredrag for "Det 12. Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 4.-5. februar 2003. Rapporten ... i følgende hovedtemaer; Geokjemi Grunnvarme Hydrogeokjemi Hydrogeologi Det er påmeldt 69 deltagere til seminaret hvorav 37 er ansatt ved ...
... Bjørn Aune, Tove 0800-3416 Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 2010 - 2015 2014.012 Rapporten presenterer ... sammendrag av foredrag og postere fra det 23. NGU-seminar om hydrogeologi og miljø: "Grunnvann i min kommune", holdt 11.-12. mars 2014 i ...
... Frengstad, Bjørn 0800-3416 Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 2010 - 2015 2013.024 The report presents ...
... og sammendrag av foredrag for "Det 9.seminar om hydrogeologi og miljøkjemi" ved NGU 9.-10.februar 2000. Rapporten inneholder ... og 16 plakatdemonstrasjoner. Program for Det 9.seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU 9.-10.februar 2000 ...
... og sammendrag av forerag for "Det 10.Seminar om hydrogeologi og miljøkjemi" ved NGU 8.-9. februar 2001. Rapporten inneholder ... 26 er ansatt ved NGU. Program for Det 10.seminar om hydrogeologi og miljøkjemi, NGU 8.-9-februar 2001. ...
... og sammendrag av foredrag for "Det 8. seminar om hydrogeologi og mijøgeokjemi" ved NGU 10.-11. februar 1999. P.g.a. relativt ... foreligger derfor ikke. Program for Det 8. seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU 10.-11. februar 1999. ...
The 5th seminar on Hydrogeology and Environmental geochemistry "B.Bølviken Seminar -95" was arranged on Nov.9.and 10.1995 in Trondheim. The lectures dealt with the three main topics: Groundwater as a resource, Hydrogeochemistry and Environmental Geochemistry. Participants came from Denmark, Finland, Lithuania, Norway, Russia and Sweden. Abstracts are sorted alphabetically according to the surname of the first author, and include both oral presentation and posters.
NGU has conducted a hydrogeological assessment of a groundwater well which Best Kjøttprodukter AS is considering for the production of bottled water. This report forms the basis for approval by the local Food Control Authority to use the well for the production of bottled water.
... er skissert i en geologisk modell. Kvartærgeologi og hydrogeologi ved Kråkneset i Altafjorden. Innspill til utredning av ...
... (€20) for studenter som tar en masteroppgave innen hydrogeologi. Fordelen med medlemskapet er at du kommer inn i et etablert ... Journal and other resources Masteroppgave i hydrogeologi? IAH-Norge gir ett års studentstøtte på medlemskap ...
... Henning, de Beer, Hans 0800-3416 Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøkjemi 2008.027 Rapporten presenterer program, ... av foredrag og postere for «Det 17. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi» ved NGU 11.-12. mars 2008, Rapporten ...
Aune, Tove (red.) 0800-3416 Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 2010 - 2015 2012.007 Rapporten ... av foredrag og postere for "Det 21. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 14.-15. februar 2012. Rapporten ... posterpresentasjoner. Foredragene er gruppert i hovedtemaene hydrogeologi og miljøgeokjemi, og i samme rekkefølge som i programmet. Det ...
Aune, Tove (red.) 0800-3416 Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 2010 - 2015 2011.007 Rapporten presenterer ... av foredrag og postere for "Det 20. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 14.-15. februar 2011. Rapporten ...
... eller tilsvarende geofag kan man fordype seg videre innen hydrogeologi. Grunnvann som tema introduseres første gang i GEO217 ... i femte semester. Tema med relevans for grunnvann / hydrogeologi Vi underviser og forsker på følgende tema med relevans for ...
... hvor det også vil være en egen omfattende sesjon innen hydrogeologi: Onsdag 8. januar: Geokjemi og overvåkning Torsdag 9. ... Hvilke utdanningsinstitusjoner tilbyr studier innen hydrogeologi i Norden? Finnes det muligheter for utveksling? Arrangeres det ...
Nå foreligger en ny publikasjon i NGUs engelskspråklige serie Bulletin. Den har fått tittelen "Hardrock hydrogeology - proceedings of a Nordic workshop". En av bidragyterne er NGUs forsker Bjørn Frengstad.
... innenfor høyere utdanning relatert til grunnvann og hydrogeologi skal bli bedre. Arbeidet til Maskinentreprenørenes landsforbund ... Deltakerne ønsker et målrettet samarbeid om grunnvann og hydrogeologi i de kommende årene. Fra årsmøtet i Nasjonalt Fagforum ...
... M. Gundersen, P. 0800-3416 Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 2010 - 2015 2015.017 Rapporten presenterer ... og sammendrag av foredrag for "Det 24. NGU-seminar om hydrogeologi og miljø - kunsten å belyse en skjult ressurs" ved NGU 10.-11 ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.