11 resultater
... i kilden ved infiltrasjon av vann. Grunnvannsforsyning, Hvittingfoss. ...
Kapasitetsøkning for Foss vannverk kan søkes ved infiltrasjonsforsøk (Tidsbegrenset varighet). Forundersøkelser etter grunnvann for permanent vannforsyning anbefales.
... undersøkelser i Numedalen mellom Kongsberg og Hvittingfoss. En del av disse undersøkelsene ble utført i området rundt det kommunale grunnvannsanlegget ved Evju (Hvittingfoss vannverk). Undersøkelsene her ble utført for å kartlegge den ...
... mulighetene for å skaffe grunnvann fra fjell til tettstedet Hvittingfoss hvor vannbehovet er ca. 30 000 elt. Berggrunnen består av ... Grunnvannsmuligheter ved fjellboringer for tettstedet Hvittingfoss i Kongsberg kommune. ...
... er det utført 8 prøveboringer i fjell i områdene vest for Hvittingfoss (Reine-elv, Føske, Skoli). Rapporten gir opplysninger om dette ... grunnvannsmuligheter ved fjellborede brønner for tettstedet Hvittingfoss i Kongsberg kommune. ...
... kart i M 1: 50 000 over Numedalen mellom Larvik og Hvittingfoss. Videre er det laget en kort beskrivelse av løsmassenes dannelse, ... kart og data for Numedalen mellom Larvik og Hvittingfoss. ...
... grunnvannsmuligheter ved fjellborete brønner for tettstedet Hvittingfoss i Kongsberg kommune. ...
... grunnvannsmuligheter ved fjellboringer for tettstedet Hvittingfoss i Kongsberg kommune. ...
... system of the Numedalen valley from Kongsberg to Hvittingfoss (Buskerud county) within the framework of the GEOS program. Three ...
... for de prioriterte stedene har gitt som resultat: Hvittingfoss - mulig, Efteløt - mulig, Passebekk - mulig, Jondalen - god, ...
... Sokna, Høneføss, Kongsberg, Vikersund, Hokksund and Hvittingfoss regions during 2008-2011. This report describes and documents the ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.