Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

190 resultater
... i Bergen, kan kunnskapen om vassbotnens kjemiske historie få konkret nytte for planlegginga av byen.  Det blir laga  ein ... bybilde, men dei kjemiske spora i vassbotnen fortel ei historie om forureining og forsøpling. (Foto: Wikipedia) Lille ... Andersson har undersøkt vassbotnens kjemi, og den fortel ei historie om menneskelig forureining gjennom mange hundreår. NGU-geolog har ...
... størrelse. Hva skyldes dette? Sula-fjellets geologiske historie Sula-fjellets geologiske historie ...
... for mange hundre millioner år siden. Urgammel historie hogd i stein ...
... en 140 sider stor kartbok over Barentshavets geologiske historie. Et nært samarbeid mellom norske og russiske institusjoner ligger bak bokverket. Bok om Barentshavets geologiske historie Bok om Barentshavets geologiske historie ...
GEOLOGISK HISTORIE: 140 sider mellom stive permer. Barentshavet har fått sitt atlas. ... en 140 sider stor kartbok over Barentshavets geologiske historie. Et nært samarbeid mellom norske og russiske institusjoner ligger bak bokverket. Bok om Barentshavets geologiske historie Bok om Barentshavets geologiske historie ...
... 1. januar 2016. Her er det som har skjedd... Jordens historie på ett år ...
Store delar av Veslemannen i det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen har no rasa ut. Mannen har vore råka av skred mange gonger gjennom historia.
... bybilde, men dei kjemiske spora i vassbotnen fortel ei historie om forureining og forsøpling. (Foto: Wikipedia) Tweet ... i Bergen, kan kunnskapen om vassbotnens kjemiske historie få konkret nytte for planlegginga av byen.  Det blir laga  ein ...
The geology of the region, which still today represents exploration frontiers, is illustrated by a series of geophysical and paleogeographic maps, which are based on the integrated knowledge from Russian and Norwegian institutions.
The report gives a history of the discovery and exploration of the Råna layered mafic/ultramafic intrusion in Nordland county, with particular emphasis on the Bruvann Ni-Cu-Co mineralisation, in the NW part of the intrusion, which consists predominantly of disseminated sulphides in layers of peridotite. The tonnage and grade were calculated in 1975 to be 43.6 Mt grading 0.33% sulphide-bound Ni, 0.08% Cu and 0.015% Co (cut-off 0.15% sulphide-bound Ni).
... Engvik Berggrunnen forteller en tre milliarder år lang historie om hvordan landet vårt har blitt til. Berggrunnen forteller en tre milliarder år lang historie om hvordan landet vårt har blitt til. Derfor trenger vi bedre kart ...
... geologiske opplevelser. Landskapet vårt har en unik historie som omfatter tapte oseaner, kontinenter i bevegelse, vulkaner og ...
... rett opp og bærer på en nesten 1200 millioner år gammel historie. ANTARKTIS: Jutulhoggets loddrette fjellvegg kneiser 900 meter rett opp og bærer på en nesten 1200 millioner år gammel historie. Jutulhogget – topp ti i Dronning Maud Land ...
... som finnast i mineral og bergartar til å studera Jordas historie. Til dette treng me ein spesiell tidsalmanakk, den geologiske ... heng saman med store og viktige hendingar i Jordas historie. Til dømes er fanerozoikum (541 ± 1 millionar år sidan til notid) ...
... å studere. - Den gamle berggrunnen forteller en viktig historie om jordklodens tidlige utvikling og hvordan landet vårt ble til. ... bergartene i Norge. Karasjok grønnsteinsbelte forteller en historie om hvordan landet vårt ble til - men det handler også om mer: Gull ...
... for å forstå naturmangfoldet, og viktig for å skjønne historie og kultur. I prosjektet "Nordland blir til" ser vi også på hvordan ... krefter gjennom en tre milliarder år lang geologisk historie. Nå skal historien om Nordland presenteres i bokform. Geologer har ...
... Et stort EU-prosjekt på steinbruddenes skjulte historie i det østlige Middelhavet har fått sitt eget nettsted; QuarryScapes. ...
... østlige Middelhavet skal avsløre steinbruddenes skjulte historie. Kartlegger oldtidens steinbrudd Kartlegger oldtidens ...
... og Telemark. Noen steder har en så spennende geologisk historie å fortelle at den utgjør et reisemål i seg selv. UNESCO har siden ...
... undersøkingar i forkant. Dette for å kartleggje menneskets historie og bruk av området, før spora blir borte for all ettertid. ...
Jeg har min egen blogg i nettavisen forskning.no. Her deler jeg spennende historier om bergarter og mineraler - og om geologiske prosesser som har dannet landskap og fjell.
... kommer boken hans «Nidarosdomens grunnfjell». Det er en historie som vandrer fra steinbryterne i Det gamle Egypt til Europas nordligste ... den nye boka «Nidarosdomens grunnfjell». Den forteller en historie som spenner fra gamle egypt til katedralen i Trondheim. En ...
... sammen med forsker og kollega Astrid Wale ved Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU. NGU i samfunnet Det var Børresen ... Heftig konflikt - Hva er det som gjør NGUs historie interessant? - Det er mange ting. Det var noen av Norges mest ...
... og den gir en kortfattet fremstilling av Etiopias geologi og historie - helt frem til dagens moderne uttak og bruk av bygningsstein. ... en kortfattet og enkel fremstilling av Etiopias geologi og historie Bygningsstein i Etiopia Bygningsstein i Etiopia ...
... stratigrafi. Kvartær er den yngste perioden i Jordas historie. Den startet for 2.6 millioner år siden og vi lever i denne perioden. ... tilnærming til å kunne besvare hva som har skjedd i Jordas historie, i hvilken rekkefølge hendelser inntraff og når de faktisk skjedde. ...
... og landskapsformer dannet i ulike stadier av vår geologiske historie. Nasjonalparker ...
... våre kartleggjingsprogram og i grunnforsking. Jordas historie gjennom 4,6 milliardar år spenner frå Jordas danning, gjennom ...
... Dette fagfeltet er viktig for å forstå geologisk historie og utgjer grunnlaget for å dela inn bergartane i kartleggbare ...
... Nordpolen med luftballongen «Ørnen». Men det er en annen historie. Les blogginnlegget her Pannekakeis i blåtimen. ...
... at naturgrunnlaget har blitt slik. Andre matregioner har sin historie, men ikke mange er like variert som den trønderske. Fra ... på kysten med sin komplekse geologiske historie har gitt gode forhold for jordbruk og fiske opp gjennom tidene. I de ... et unikt miljø av dyktige kokker, hardt arbeid, og en lang historie om breer, vulkaner og fjellkjeder. Trondheim er blitt en matby av ...
... og bidrar til å øke forståelsen av vår felles geologiske historie. Alder på bergarter hjelper oss å forstå hvordan ulike bergarter er ...
... av geologien som omhandler den yngste perioden i jordens historie, de siste ca. 2.6 millioner år. Denne perioden er karakterisert av ...
... dokumenterer vår aktivitet gjennom NGUs meir enn 150-årige historie. Tenester ...
... sammen med vårt spesielle landskap og vår geologiske historie. Skred ...
... det kanskje ikke så rart at store perioder i menneskehetens historie har fått navn etter de metaller og legeringer de lærte seg å ...
The development of a green economy will, like all the major changes in history, require more use of mineral resources.
This report gives an overview of the geology, the history of investigations and all previous data (now in digital form) on the distribution of P2O5 and apatite in the Lillebukt Alkaline Complex (LAC) and some selected adjacent areas.
I Hyllestad kommune settes det nå opp skilt som foreller om regionens spesielle geologiske historier. I dette nummeret: Nyheter fra geoparker, UNESCO Global Geoparks, Nyheter fra Rondane, NGU-dagen 2015, Naturtyper i Norge (NiN) 2.0, Sunnhordland geopark, Det skjer fremover
... dekker et mye brukt friluftsområde nær Longyearbyen. En historie om dramatiske skredhendelser, havnivåets endringer over tid og ...
Kvalitetskrav til naturstein er knyttet til en rekke faktorer. Fysiske egenskaper og holdbarhet er viktig for bruksområde, mens farge og struktur (estetiske egenskaper) er ofte avgjørende for brukernes valg.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.