Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

123 resultater
... til overrislingsanlegg til jordbrukseiendom tilhørende hr. Gustav Engen. ...
... av havområda i nord, seier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Forvaltningsplanen - Det vil styrkje kunnskapsgrunnlaget for ...   Regjeringa og statsråd Helga Pedersen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å auke løyvinga til ...
... FORVENTNINGER: Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen har store forventninger til MAREANO. Stor ... Åpningen ble foretatt av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen, som var full av lovord og forventninger til den omfattende ...
... Blyants- og Isenfarve-Værk» - ble startet i 1768 av Gustav Pedersen Engzelius. Det ble anlagt hus, pukkverk, demninger og vannrenner. Men ...
Eidsvig, Per 0800-3416 929 Det vises til J. G. Engzelius' diplomoppgave som foreligger som NGU Rapport nr. 811, og til GM ...
Pedersen, Svend 0800-3416 1850/70A Rapporten gir en kortfattet ...
Pedersen, S. Evje. Berggrunnskart; Evje; 15123; 1:50 000; sort/hvitt; ...
... Setesdal, Central South Norway Kirsten Hansen, Svend Pedersen, Henrik Fougt, Peter Stockmarr Page(s): 49-58 Download  5,4 ...
... MB The Iddefjord granite: geology and age Svend Pedersen, Sven Maaløe Page(s): 55-64 Download  1,8 MB NGU ...
Sindre, Atle Pedersen, Rolv B. 0800-3416 90.152 For å kartlegge komplekset av ...
Pedersen, S. Konnerup-Madsen, J. Evje. Berggrunnskart; Evje; 15123; 1:50 ...
... Feragen kromfelt er beskrevet av bergingeniør G. Engzelius (eksamenarbeide NTH 1940) og av dr. G. Richter (tysk, datert Oslo ...
... Ivar Rindstad. På kne sitter Knut Riiber og Alf Einar Pedersen. Lars Olsen og Egil Kvam var ikke til stede. - Det er godt å ...
... no seg til psykolog ved Universitetet i Oslo. Halvard Pedersen og Qno Lundkvist har vore prosjektleiarar og ansvarlege for ...
... arbeidet sammen med Qno Lundkvist i SFT, og med Halvard R. Pedersen og Per Kyrre Reimert fra Sysselmannen på Svalbard. Toktet til ...
... of gabbro in the Oslo Rift, South Norway Lone Pedersen, Henning Sørensen Page(s): 33-38 Download  3,7 MB ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 89.074 Seismiske refraksjonsmålinger ble utført ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 396 Profilene på Verdalsøra ble målt med tanke på ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 84.124 Det ble gjort refraksjonsmålinger på ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 1816 E I tilknytning til kvartæegeologisk ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 1816 F I tilknytning til kvartærgeologisk ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 1816 G Mellom Sandbukt og Oksfjordvatnet ligger en ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 954 Undersøkelsen gjaldt grunnforholdene ved 2 ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 88.045 En grusrygg mellom Misværfjorden og ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 90.014 Hydrogeologiske problemstillinger skulle ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 87.026 Seismiske refraksjonsmålinger skulle belyse ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 1399 Målingene hadde tilknytning til planleggingen ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 1661 De seismiske profiler skulle bidra til ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 86.070 Det ble utført seismiske refraksjonsmålinger ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 1816 H I tilknytning til kvartærgeologisk ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 87.042 Ved hjelp av seismiske refraksjonsmålinger ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 1483 B I 1976 ble det gjort seismiske undersøkelser ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 85.001 Undersøkelsen gjaldt investering av ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 1816 I I tilknytning til kvartærgeologisk ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 1109 Målingene gjaldt prosjektering av fremtidig ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 1549 I forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 87.156 Løsdekkets mektighet skulle bestemmes ved ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 2106 Målingens hensikt var å bestemme løsmassenes ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 1871 Som led i kvartærgeologisk kartlegging ble det ...
Hillestad, Gustav 0800-3416 87.094 Odda kommune ville ha undersøkt muligheten ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.