166 resultater
... oppsummering av argumentene for å opprette det EDB-baserte Grusregisteret. Det behandler kort hvordan registeret er oppbygd og hvordan det ... og hvordan de registrerte data vil bli presentert. Bruken av Grusregisteret omtales i et eget kapittel. Til slutt er det tatt med en kort ...
... Oddvar Sandvik, Bjørn 0800-3416 86.084 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... Denne rapporten vil bli en del av en større rapport (Grusregisteret i Nordland fylke) som omhandler sand- og grussituasjonen i hele ...
... Hans Jørund Wolden, Knut 0800-3416 84.164 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... Generelt synes kvaliteten på materialet å være god. Grusregisteret i Buskerud. ...
Hansen, Hans Jørund 0800-3416 86.100 Grusregisteret i Vennesla kommune er etablert som en del av et landsomfattende ... et stort finstoffinnhold, og materialets styrke er svak. Grusregisteret i Vennesla ...
Wolden, Knut 0800-3416 86.098 Grusregisteret i Farsund kommune er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register. Hensikten er Grusregisteret i Farsund kommune er etablert som en del av et landsomfattende ... vei- og betongformål vurdert ved visuelle metoder. Data fra Grusregisteret er presentert i form av kart og tabeller. Et overslag over ...
... Årsrapporten gir en oversikt over utført arbeid med Grusregisteret i 1985. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. Årsrapport for Grusregisteret 1985 ...
... opplysninger om den enkelte forekomst henvises det til Grusregisteret I vedlegg 1 er det gitt en innføring i det metodiske arbeidsopplegget for Grusregisteret. Grusregisteret i Kongsvinger kommune. ...
... 84.093 Feltarbeidet i forbindelse med etableringen av Grusregisteret i Hedmark fylke ble startet i 1982. Registreringene i Nord-Odal ... kort resultatene av registreringsarbeidet i kommunen. Grusregisteret i Nord-Odal kommune. ...
Jansen, Ivar J. 0800-3416 85.247 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
Jansen, Ivar J. 0800-3416 85.248 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
Jansen, Ivar J. 0800-3416 85.240 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... og tabeller Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- og ...
Wolden, Knut 0800-3416 85.249 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
Hansen, Hans J. 0800-3416 85.256 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
Hansen, Hans J. 0800-3416 85.255 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
Jansen, Ivar J. 0800-3416 85.244 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
Wolden, Knut 0800-3416 85.241 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
Jansen, Ivar J. Wolden, Knut 0800-3416 85.237 Grusregisteret i Aust-Agder er etablert som en del av et landsomfattende ... er ikke særlig god på grunn av sprøtt grusmateriale. Grusregisteret i Aust-Agder. ...
Wolden, Knut 0800-3416 85.242 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
Wolden, Knut 0800-3416 85.238 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
Wolden, Knut 0800-3416 85.250 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
Jansen, Ivar J. 0800-3416 85.246 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
Wolden, Knut 0800-3416 85.251 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... og tabeller. Denne raporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
Jansen, Ivar J. 0800-3416 85.239 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
Jansen, Ivar J. 0800-3416 85.252 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
Wolden, Knut 0800-3416 85.254 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
... John A. 0800-3416 85.139 I perioden 1983-1985 er Grusregisteret forandret og noe forenklet ved NGU. Denne rapporten inneholder ... rapport T-521 utgitt av Miljøverndepartementet i 1981. Grusregisteret - innhold og metodeopplegg ...
... Romsdal skal feltarbeidet i forbindelse med etableringen av Grusregisteret i fylket være ferdig i løpet av 1984. Registreringen i Halsa ... 1421-3 Halsa M 1:50 000, finnes som vedlegg i rapporten. Grusregisteret i Halsa kommune. ...
Raaness, Sverre 0800-3416 88.007 Grusregisteret i Nord-Trøndelag er etablert som en del av et EDB-basert ... egenskaper både til vei- og betong- formål. Data fra Grusregisteret presenteres i form av kart og tabeller. Massene er ujevnt ... og pukkforekomster i Nord-Trøndelag følger som vedlegg. Grusregisteret i Nord-Trøndelag. ...
Jansen, Ivar J. 0800-3416 85.245 Grusregisteret, et landsomfattende,EDB-basert register, er etablert for å gi ... tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
... Knut Hansen, Hans Jørund 0800-3416 86.111 Grusregisteret i Vest-Agder er etablert som en del av et landsomfattende ... forekomster. Dette er lite i forhold til andre fylker hvor Grusregisteret er etablert. Ingen av kommunene er rikelig forsynt med ...
Wolden, Knut 0800-3416 85.243 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- ...
Hansen, Hans Jørund 0800-3416 85.040 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... Det er også registrert 3 uttakssteder for fast fjell. Grusregisteret i Røyken kommune. ...
Hansen, Hans Jørund 0800-3416 86.101 Grusregisteret i Songdalen kommune er etablert som en del av et landsomfattende ... forekomster reduserer de utnyttbare mengdene sterkt. Grusregisteret i Songdalen kommune ...
Hansen, Hans Jørund 0800-3416 85.026 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etabler for å gi ... mengder med grus, men flere steintipper kan utnyttes. Grusregisteret i Gol kommune. ...
Hansen, Hans Jørund 0800-3416 85.041 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... 16 mill. m3, med en konsentrasjon til nedre Eggedal. Grusregisteret i Sigdal kommune. ...
Hansen, Hans Jørund 0800-3416 86.104 Grusregisteret i Åseral kommune er etablert som en del av et landsomfattende ... bruksområder er Åseral godt forsynt med masser. Grusregisteret i Åseral kommune ...
Hansen, Hans Jørund 0800-3416 85.023 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... vil derfor måtte importere alt forbruk av naturgrus. Grusregisteret i Drammen kommune. ...
Hansen, Hans Jørund 0800-3416 86.108 Grusregisteret i Hægebostad kommune er etablert som en del av et ... og viktigste for forsyningssituasjonen er 5 Kollemo. Grusregisteret i Hægebostad kommune ...
Hansen, Hans Jørund 0800-3416 85.042 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... 2 av disse bryter på en kvartsdiorittisk gneis. Grusregisteret i Øvre Eiker. ...
Hansen, Hans Jørund 0800-3416 85.043 Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi ... i grusen er vanlig. Kommunen har mange steintipper. Grusregisteret i Ål kommune. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.