18 resultater
... hus og vann, er geologien i Norge minst like godt egnet til grunnvarme som hos naboene i øst. Med en kraftpris som når stadig nye ... og kartlegging NGU forsker aktivt på å utnyttelse av grunnvarme. Blant annet måler forskerne ved NGU varmeledningsevnen i grunnen. ...
... Kunnskapen er viktig for utnyttelse av grunnvann og grunnvarme. Gjennom å måle tyngdekraft, har NGU kartlagt dyp til fjell i Melhus. Kunnskapen er viktig for utnyttelse av grunnvann og grunnvarme. Store dyp ned til fjell i Melhus ...
... av kompetanse på alle plan. Det har gitt resultater. Grunnvarme er i all hovedsak solenergi som er lagret i bakken. Energiuttaket ... energipotensialet som ligger under våre føtter i form av grunnvarme, skriver NGUs adm. direktør Arne Bjørlykke i dette debattinnlegget ...
... av disse har vært såkalte vann til vann pumper. - Grunnvarme er et av de nye, fornybare og miljøvennelige energialternativene, ... kirsti.midttømme@ngu.no Les mer: Dette er grunnvarme Grunnvarmeanlegg i Norge Salget av vann til vann ...
... alle med interesse for miljøgeokjemi, hydrogeologi og grunnvarme til seminar i Trondheim 4. og 5. februar 2003. Seminaret arrangeres ... knyttet til emner innen miljøgeologi, hydrogeologi og grunnvarme. Innlegg vil bli presentert enten som muntlige foredrag eller som ...
... viser datasettene hvor det kan bli mulig å hente ut dyp grunnvarme. Kart viser radioaktivitet på Vestlandet Kart viser ...
... Mange steder i landet har potensial til å ta i bruk grunnvarme til oppvarming av hus og vann. Et av disse stedene ligger lengst ... der hensikten var å se på mulighetene for å ta i bruk grunnvarme - og først og fremst grunnvarme basert på oppumpet grunnvann. ...
... En rekke skoler og bedrifter har allerede tatt i bruk grunnvarme som oppvarmning. Økt strømpris de siste par årene har tvunget ... Sverige og Nord-Amerika har salget av varmepumper basert på grunnvarme økt kraftig. - Sammenlignet med Sverige og flere andre land er ...
... på http://www.ngu.no/no/hm/Georessurser/Grunnvarme/ . Jeg skal utrede alternative energikilder til et ...
GLAD: Lagleder Grunnvann og grunnvarme, Bjørn Frengstad. Direktoratsgruppa for implementering av ... sier Bjørn Frengstad. Han er lagleder for Grunnvann og grunnvarme ved NGU og glad for at NGU nå har fått sete i denne gruppa. - ...
... Slik kunnskap er viktig for å kunne bruke grunnvarme fra mer enn 300 meters dyp til å varme opp bygninger. 900 ... rekke skoler og bedrifter i Norge har allerede tatt i bruk grunnvarme som oppvarming. Her hentes varmen fra opp til 300 meters dype ...
... og arrangerte for øvrig også et meget vellykket seminar om grunnvarme og grunnvann dagen før. NFG  er åpent for alle som ...
... Vi trenger en systematisk oversikt over grunnvann, grunnvarme, mineraler, geofarer og kulturminner, sa de Beer. Han avsluttet ...
... naturstein, pukk og grus, skredundersøkelser, grunnvann, grunnvarme, kartlegging av berggrunn og løsmasser. Den omfattende ...
... den andre siden være gunstige med hensyn på produksjon av grunnvarme. Denne energiformen får stadig mer økonomisk interesse etter hvert ...
... inn i systemet.  All erfaring tilsier at uttak av grunnvarme ned mot 200 m dyp, er lønnsomt på sikt.  På større dyp er ...
... er på den andre siden gunstig med hensyn på produksjon av grunnvarme. Denne energiformen blir stadig mer økonomisk etter hvert som ...
... operabygg med og uten norsk stein, thorium, grunnvarme og skred. Også NRKs utegående reporter fra Nitimen stakk innom ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.