7 resultater
Oversikt over større grunnvarmeanlegg i Norge Grunnvarme handler om å utnytte varme lagret i berg, jord eller grunnvann og ... flere utnytter denne energien i den kalde årstiden. Grunnvarme ...
... til husholdning, jordbruk, industri, som energikilde for grunnvarme og som kildevann for salg på flasker. Grunnvann forvaltes av mange ...
... betydning for store konstruksjonsarbeider, for grunnvann og grunnvarme, og for forekomster av naturstein og pukk. Gråsteinen 7 rydder ...
... lagret i fjellet. Grunn geotermisk energi, også kalt grunnvarme, er energi magasinert i de øverste 300m av grunnen. Den viktigste ... er varme tilført ved solinnstråling. Utnyttelse av grunnvarme er en kjent og velfungerende teknologi, og er omtalt som henholdsvis ...
... kaianlegg, fotballbaner og mye mer. Og hvis du ønsker grunnvarme til boligen er det lurt å rådføre deg med en geolog før du ... for det kan bli dyrt hvis grunnen ikke er egnet for uttak av grunnvarme.  Det vi geologer ikke klarer på en god nok måte er å ...
... hundre brønner hvert år. De forsyner hus og kontorer med grunnvarme, energi/varme som er lagret i stein og grunnvann. Geologi i ...
... i f.eks. klimaforskning, kartlegging av varmestrøm, grunnvarme og vannførende sprekkesoner i borehull. Vannets elektriske ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.