9 resultater
... rør- brønn, anlagt i løsavsetningene på Grasmo 1981. Grunnvannsbrønn på Grasmo, Eidskog kommune. ...
... rørbrønn på Åbogen våren 1981. Prøvepumping av grunnvannsbrønn på Åbogen i Eidskog kommune. ...
... grunnvannsmuligheter i forbindelse med klausuleringen av grunnvannsbrønn på Matrand. ...
... på Matrand fra løsmassene N for området. Grunnvannsbrønn på Matrand, Eidskog kommune, R.V.2. Sigemessjøen - Matrand. ...
... grunnvannsmuligheter i forbindelse med klausuleringen av grunnvannsbrønn på Matrand. ...
Undersøkelsesboringer er utført September 1986, i forbindelse med utlegging og framtidig vannbehandling fra grunnvannsforekomsten på Granli.
Jernbaneverket skal bygge dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar. Langs Mjøsa i parsellen Minnesund – Kleverud/Labbdalen, ca 17 km, er det planlagt flere tunneler. Denne delen omfatter Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Loggingen er gjort på oppdrag av Jernbaneverket. I alt ble det sommer/høst 2011 logget 27 brønner. I tillegg var det logget 8 brønner høsten 2010. Brønnene var i daglig bruk så pumpe og slanger måtte trekkes opp før logging kunne utføres.
... disse. Til slutt en anbefaling med hensyn på anleggelse av grunnvannsbrønn i pkt. 1 a. Forekomstnavn og -koordinater: Ljørdal pkt. 1a ...
... Undersøkelsene viser at det er mulig å etablere en grunnvannsbrønn i det utvalgte området, men at mektigheten av egnede ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.