Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1158 resultater
... Narbuvoll (mulig), Narjordet (mulig), Hummelvoll (mulig). Grunnvann i Os kommune. ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende ... undersøkes nærmere ved Nordaunet, Drag og Lødding. Grunnvann i Vikna kommune. ...
... Øynavegen - mulig, Skaiå - mulig, Birketveit - mulig. Grunnvann i Iveland kommune ...
... resultat: Elgå - mulig; Engerdal - mulig; Sølen- mulig. Grunnvann i Engerdal kommune. ...
... nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes til vannforsyning innen områdene. Grunnvann i Hamarøy kommune ...
... Jondalen - god, Hostvedtmoen - mulig, Meheia - mulig. Grunnvann i Kongsberg kommune. ...
... som kan være egnet til større grunnvannsuttak i kommunen. Grunnvann fra fjell kan være aktuelt til mindre vannforsyninger, eksempelvis enkelthusstander. Grunnvann i Karmøy kommune ...
... - mulig, Gryttinggrend - mulig, Melås - mulig. Grunnvann i Gjerstad kommune ...
... - mulig, Kilane - mulig. Moland - dårlig. Grunnvann i Vegårshei kommune ...
... prioriterte stedet har gitt som resultat: Alvdal - god. Grunnvann i Alvdal kommune. ...
... resultat: Øverskogen - Mulig; Meren-Sørsdal - Mulig. Grunnvann i Lier kommune. ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende ... og ved nordenden av Bidalsvatnet (Dalan-Torstad). Grunnvann i Nærøy kommune. ...
... Tolga - mulig, Vingelen - mulig, Holøydal - mulig. Grunnvann i Tolga kommune. ...
... ved boring. Men det kan være kvalitetsproblem med grunnvann fra gneisgranitt. Grunnvann i Sauherad kommune. ...
... Borteid, Portør og Skåtøy er det gode muligheter for grunnvann fra fjell. Vanngiverevnen til bergartene i kommunen er ofte god, men varierer en del. Grunnvann i Kragerø kommune ...
... stor breelvavsetning der det er mulig å ta ut store mengder grunnvann ved infiltrasjon av overvann. Bergartene i store deler av kommunen er ... basalt, en bergart som burde gi bra med vann ved boring. Grunnvann i Skien kommune ...
... Snippen - mulig, Nordre Osen - mulig, Åsta - mulig. Grunnvann i Åmot kommune. ...
... vurderte området har gitt som resultat: Grue - mulig. Grunnvann i Grue kommune ...
... - mulig, Ørnefjell - mulig, Lislefjødd - mulig. Grunnvann i Bykle kommune ...
... Herefoss - god, Engesland - god, Oggevatn - mulig. Grunnvann i Birkenes kommune ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruk grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende ... fra både fjell og løsmasser ved selve Solsem. Grunnvann i Leka kommune. ...
... i de prioriterte områdene har gitt som Grunnvann i Rendalen kommune. ...
... god, Grøndalen - mulig, Torset - mulig, Lykkja - mulig. Grunnvann i Hemsedal kommune. ...
... nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virke- lig kan utnyttes til vannforsyning innen områdene. Grunnvann i Steigen kommune ...
... som resultat: Frolands Verk - mulig, Hynnekleiv - mulig. Grunnvann i Froland kommune ...
... funnet: Folldal (mulig), Husum (mulig), Dalholen (god). Grunnvann i Folldal kommune. ...
... mulig, Fjelldal - mulig, Sentralskolen/Hestad - mulig. Grunnvann i Lillesand kommune ...
... å være mulig å forsyne Nedgården og Etholmen marina med grunnvann. Grunnvann i Hvaler kommune ...
... området har gitt som resultat: Norefjell - mulig. Grunnvann i Krødsherad kommune. ...
... - Mulig; Vegglifjell - Mulig; Sundtjønn/ Vorset - Mulig. Grunnvann i Rollag kommune. ...
... som Solund kommune har oppgitt, blir mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning karakterisert slik: Kolgrov, Hardbakke og Hjønnevåg: dårlig Eide: god Hersvik og Ytreøy: mulig Grunnvann i Solund kommune. ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende ... til eksisterende ledningsnett på Hollonbakkan. Grunnvann i Fosnes kommune ...
... til oppgitte vannbehov fra kommunen. Mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning i de priori- terte områdene er vurdert slik: Sand: ... omtale av grunnvannsmulighet- ene generelt i kommunen. Grunnvann i Suldal kommune ...
... - mulig, Kroken - mulig, Lindtveit/Arnevik - mulig. Grunnvann i Grimstad kommune ...
... - Mulig; Lyngdal - Mulig; Håvangen - Mulig. Grunnvann i Flesberg kommune. ...
... hydrogeologisk under- søkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes til vannforsyning innen områdene. Grunnvann i Gildeskål kommune ...
... nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes til vannforsyning innen områdene. Grunnvann i Leirfjord kommune ...
... Røskestadvannet - Dårlig; Holmsbuområdet - Mulig. Grunnvann i Hurum kommune. ...
... nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes til vannforsyning innen områdene. Grunnvann i Bø kommune ...
... dårlige muligheter for å dekke et så stort vannbehov med grunnvann for alle de tre vannverkene. Grunnvann i Nannestad kommune ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.