Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1158 resultater
... nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes til vannforsyning innen områdene. Grunnvann i Rana kommune ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning er vurdert for områdene Skilbrei, Viksdalen, ... og Osen-Korsvoll er det gode muligheter for uttak av grunnvann i løsmasser; mens både løsmassene og fjellet i ... for grunnvannsuttak i forhold til de oppgitte vannbehov. Grunnvann i Gaular kommune ...
... i fjell), Byrknes: dårlig, Brekke og Ytre Oppedal: muli (grunnvann i løsmasser og fjell). Rapporten inneholder også en kort omtale av ... og referanser til tidligere grunnvanns- undersøkelser. Grunnvann i Gulen kommune. ...
... 91.030 Balsfjord er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er gjennomført feltundersøkelser ... ved boring i fjell eller løsmasser synes å være gode. Grunnvann i Balsfjord kommune. ...
... 91.028 Kvænangen er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... grunnvannsuttak fra fjell og løsmasser generelt er gode. Grunnvann i Kvænangen kommune. ...
... 91.029 Nordreisa er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... og fjell innen de prioriterte områdene er generelt gode. Grunnvann i Nordreisa kommune. ...
... 91.027 Kåfjord er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... generelt er gode innenfor de prioriterte områdene. Grunnvann i Kåfjord kommune. ...
... 91.022 Bjarkøy er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er gjennomført feltundersøkelser ... dekke de oppgitte vannbehov generelt synes å være gode. Grunnvann i Bjarkøy kommune. ...
... 0800-3416 92.068 Sirdal er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... innen de prioriterte stedene synes å være tilstede. Grunnvann i Sirdal kommune ...
... 91.026 Storfjord er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... Meget gode forekomster er påvist i Skibotn og Oteren. Grunnvann i Storfjord kommune. ...
... 92.065 Marnardal er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... synes å være tilstede enten fra fjell eller løsmasser. Grunnvann i Marnardal kommune ...
... 92.066 Lindesnes er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... kan løses fra løsmasseavsetningene ved Buhøllen. Grunnvann i Lindesnes kommune ...
... 0800-3416 91.023 Tranøy er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... særlig gjelder dette kalksteinsområdene ved Vangsvik. Grunnvann i Tranøy kommune. ...
... og cirka 6% (108 byer og tettsteder) fra vannverk basert på grunnvann. For cirka 8% (322 byer og tettsteder) er det ikke innhentet ... det kun seks byer som har etablert vannforsyning basert på grunnvann (3,7% av de 40 byenes befolkning). Dette gjelder byene Lillehammer, ...
... 0800-3416 91.024 Bardu er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Det innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... for interkommunal vannforsyning til Bardu og Målselv. Grunnvann i Bardu kommune. ...
... grunnlag av eksisterende kart og rapporter. Mulighetene for grunnvann som vannforsyning er vurdert som dårlig for dette forsyningsstedet. Grunnvann i Flora kommune. ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende ... undersøkelser i Follafoss, Malm og Verrabotn. Grunnvann i Verran kommune. ...
... 91.020 Skånland er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... Bergartene er for det meste kalkstein og glimmerskifre. Grunnvann i Skånland kommune. ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende ... oppfølgende under- søkelser i Kvelia og Skjelbrei. Grunnvann i Lierne kommune. ...
... 92.078 Hægebostad er en B-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette inne- bærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men ... synes å være tilstede enten fra fjell eller løsmasser. Grunnvann i Hægebostad kommune ...
... 0800-3416 92.075 Åseral er en B-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men ... å opprette et fellesvann- verk basert på overflatevann. Grunnvann i Åseral kommune ...
... 92.073 Songdalen er en B-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men ... Blandt annet ved Nodeland, Greipstad og Brennstad. Grunnvann i Songdalen kommune ...
... 92.072 Flekkefjord er en B-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men ... drag aom indikerer gode muligheter for grunnvannsuttak. Grunnvann i Flekkefjord kommune ...
... kommunen har tenkt seg for grunnvanns- uttakene. Grunnvann i Trondheim kommune. ...
... 0800-3416 92.070 Mandal er en B-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men ... et overflatevannverk med fullrensing for områdene. Grunnvann i Mandal kommune ...
... 0800-3416 92.071 Farsund er en B-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer ikke feltundersøkelser, men vurdering av ... i fjell; men det vil sannsynligvis kreve flere boringer. Grunnvann i Farsund kommune ...
... 92.069 Kristiansand er en B-kommune i programmet "Grunnvann i Norge" Dette inne- bærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men ... synes å være tilstede enten fra fjell eller løsmasser. Grunnvann i Kristiansand kommune ...
... 92.076 Audnedal er en B-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men ... har fra tidligere flere større grunnvannsanlegg. Grunnvann i Audnedal kommune ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende ... for Leksdalsvatnet med muligheter for grunnvannsuttak. Grunnvann i Verdal kommune. ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende ... undersøkelser i alle prioriterte områder. Grunnvann i Levanger kommune. ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende ... fra kildeutslagene ved Ålmo bør spesielt utredes. Grunnvann i Snåsa kommune. ...
... er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann er vurdert for områdene Undredal, Vassbygdi og Gudvangen. Områdene ... er nødvendig for å bekrefte/avkrefte dette. Grunnvann i Aurdal kommune. ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende ... mens det er anbefales boring i randåsen ved Hestvika. Grunnvann i Namsos kommune. ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende ... i Øvre Elvran, Flornes og Moen i Forradal. Grunnvann i Stjørdal kommune. ...
... grunnlag av eksisterende kart og rapporter. Mulighetene for grunnvann som vannforsyning er vurdert som dårlig på Igland, mulig i Sandvika og god for Rugsund/Leirgulen. Grunnvann i Bremanger kommune. ...
... 0800-3416 92.074 Søgne er en B-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men ... Løsmassene i kommunen er lite egnet for grunnvannsuttak. Grunnvann i Søgne kommune ...
... infiltrerer grunnen med vann som vil kunne tas ut igjen som grunnvann. Her foreslås oppdemning av overflatevann for å øke infiltrasjons- ... i syd. Det forelås et undersøkelsesprogram. Grunnvann til Bidjovagge. Tilleggsrapport ...
... om løsavsetningene er egnet til grunnvanns- uttak. Grunnvann i Tysnes kommune ...
... vurdering av mulighetene for reservevannforsyning basert på grunnvann for Namdalseid vannverk, som forsyner nesten hele bebyggelsen fra ... være muligheter for å dekke det oppgitte vannbehovet med grunnvann fra løsavsetninger, men et generelt problem er at de største sand- ...
... kom. vassverk tok i 1989 i bruk en ny vannkilde basert på grunnvann fra fjellbrønner. Tre fjellbrønner gir til- sammen over 6 l/s med grunnvann av meget høy kvalitet. De andre vassverka i kommunen er basert på ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.