11 resultater
... overflatevann og mindre nedbør som går ned i grunnen. Grunnvann i bakken forekommer naturlig overalt. Det er med på å stabilisere ... på vann. Manglende påfyll av overflatevann til grunnvann og et stabilt grunnvannsnivå, gir blant annet:   ...
... med grunnvarme, energi/varme som er lagret i stein og grunnvann. Geologi i byene gir muligheter. Vann og undergrunn ... våre flyter på treflåter. Disse er helt avhengig av høyt grunnvann, slik at luften og forråtnelsen ikke slipper til. Risiko ...
... oftest relatert til økonomi, i forbindelse med boring etter grunnvann eller energiuttak. To typer brønner Det finnes to ... Man kan også finne en del annen informasjon på www.grunnvann.no under punktet Bore en brønn. Bruk av kart I ...
... kjølevæske, eller via åpne systemer med direkte uttak av grunnvann. I Trondheim kommune har NGU registrert 565 energibrønner som ... er utfordrende, og krever detaljert kunnskap om geologi og grunnvann. Vi er overbevist om at både utbygging og bevaring av ...
... former i nature: oppløst i væske (både sjøvann og grunnvann) eller i fast stein. Stein er viktig for kroppen ...
... innen geokjemi, uorganisk kjemi, spredning i masser, vann og grunnvann. Innen geo-utdanning er forurensing en egen retning. Og hva skjer med ...
... utbyggere, eiendomsforetak, eller de ønsker tilgang til grunnvann og energi fra undergrunnen. Flere er med på å dele utgiftene ...
... kan for eksempel si noe om klima, dyre og faunahistorie, grunnvann eller reservoar for eksempel hydrokarbonreservoar. Men hva har ...
... styrer landskapsformer, landbruksjord, biologisk mangfold, grunnvann og ressurser. I tillegg til skred, jordskjelv, radon og andre ...
... tetter vanligvis berget for gjennomstrømning av grunnvann. Dette er også kjent fra tunnelanleggene på Østlandet, der de ...
... når det salte porevannet i leira blir byttet ut med ferskt grunnvann. Denne utvaskingen tar lang tid. Kvikkleire kan være ganske fast, ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.