4 resultater
... også oppløste mineraler, organiske partikler og bakterier. Grunnvann i fjell er en skjermet vannkilde, det inneholder lite organisk ... surt eller hardt. Så hvordan vurderer man kvaliteten på grunnvann? Bestill publikasjonen her David Banks Gråsteinen ...
... gi: bedre oversikt over og bruk av ressurser som grunnvann, byggerpstoffer og mineralske råstoffer kostnadseffektive ...
... og økonomisk betydning for store konstruksjonsarbeider, for grunnvann og grunnvarme, og for forekomster av naturstein og pukk. ...
... vår hverdag. Andre tema er rasfarlig kvikkleire, bruken av grunnvann i drikkevannsforsyningen, den naturlige kjemiske sammensetningen av ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.