72 resultater
... også utført på Bikjen. Undersøkelsene er positive. Grunnvann Kongsberg. ...
... fra løsavsetningene langs Lågen nord for Kongsberg. Grunnvann Kongsberg. ...
... av grusbrønn i løsmateriale etter sonderboringer. Grunnvann Gol. ...
... få et mål for oppholdstid. Forsøkene virker positive. Grunnvann Sokna. ...
... av grusbrønn i løsmateriale etter sonderboringer. Grunnvann Gol. ...
... fra løsavsetningene langs Lågen nord for Kongsberg. Grunnvann Kongsberg. ...
... Del 3 av prosjektet O-78126 finnes i NGU rapport 85.084 Grunnvann Sokna ...
... av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i Nerstad. Grunnvann i Sigdal kommune. ...
... av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning ved Seterstøkroken, Sørbygda, Reiersgard, Austvoll og Skardsdalen. Grunnvann i Flå kommune. ...
... av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning til Golsfjellet, Åsgardane, Robru, Øygardane og Rotnheim. Grunnvann i Gol kommune. ...
... av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning ved Åsa/Tjyruhjellen, Åsbygda og Frogsmoen. Ved ... Veme/Veme vannverk og killingstrømmen er mulighetene for grunnvann som vannforsyning god. Grunnvann i Ringerike kommune. ...
Bryn, Knut Ørn 0800-3416 86.180 Det var ønsket grunnvann fra fjellborebrønn til vanning av 30 mål. Sted for prøveboring ble tatt ut. Grunnvann til vanning. ...
... Jondalen - god, Hostvedtmoen - mulig, Meheia - mulig. Grunnvann i Kongsberg kommune. ...
... resultat: Øverskogen - Mulig; Meren-Sørsdal - Mulig. Grunnvann i Lier kommune. ...
... god, Grøndalen - mulig, Torset - mulig, Lykkja - mulig. Grunnvann i Hemsedal kommune. ...
... området har gitt som resultat: Norefjell - mulig. Grunnvann i Krødsherad kommune. ...
... - Mulig; Vegglifjell - Mulig; Sundtjønn/ Vorset - Mulig. Grunnvann i Rollag kommune. ...
... - Mulig; Lyngdal - Mulig; Håvangen - Mulig. Grunnvann i Flesberg kommune. ...
... Røskestadvannet - Dårlig; Holmsbuområdet - Mulig. Grunnvann i Hurum kommune. ...
... rapportert i egne GiN-rapporter til hver kommune. Grunnvann i Buskerud fylke ...
... Små muligheter i løsavsetningene, vesentlig leire. Grunnvann til Viul tresliperi. ...
... viser lite gunstige forhold. Dypeste boring 45 m. Grunnvann Loesmoen, Eiker. ...
... området har gitt som resultat: Vikersund - Mulig. Grunnvann i Modum kommune. ...
... Dramdal- Langerudområdet - Mulig; Darbu - Mulig. Grunnvann i Øvre Eiker kommune ...
... Rapporten omhandler forslag til prøveboring før uttak av grunnvann fra randdannelsen på Bymoen i Hole. Prøveboring grunnvann, Bymoen, Hole kommune. ...
... tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er gode muligheter for grunnvann som vannforsyning for Solli boligfelt, Tunhovd, Hvammen vannverk, ... mens det er dårlige muligheter på Dagalifjellet. Grunnvann i Nore og Uvdal kommune. ...
... er tatt ut med tanke på jordbruksvanning. Muligheter for grunnvann til jordbruksvanning. ...
... i. Vannet skal eventuelt eksporteres som drikkevann. Grunnvann som kilde for drikkevannseksport ...
Klemetsrud, T. O-75151-2 Grunnvann Loesmoen, Eiker. Tilleggskonklusjon Hagaøya ...
... i Bærum. Prosjektet startes med en prøveboring. Grunnvann til varmepumpe, Sundvollen hotell. ...
... var å finne egnete områder for uttak av fersk grunnvann fra løsmasser i forbindelse med vannforsyning til Geilo og Hovet. ... loka- liteter for senere grunnvannuttak. Undersøkelse av grunnvann i Hol kommune, Buskerud. Georadarmålinger. ...
Huseby, Sigurd O-76229 Grunnvann til jordbruksvanningsformål for gården Gagnum i Norderhov ...
... vis ikke dypt til fast granitt. Boreplass tatt ut. Grunnvann til planlagt bolig ved Tunnhovd Mekaniske. ...
... basisk, fin- kornet lava. Borested i fjell tatt ut. Grunnvann til planlagt motell, Nore og Uvdal. ...
... av borested for vannforsyning til bebyggelse ved Støa. Grunnvann som supplement til eksisterende vannforsyning, Støa ...
... "Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og ... i variasjon i konsentrasjon av utvalgte grunnstoff i grunnvann i fjell og hvilken helsemessig betydning stoffene kan ha ved inntak. ...
... Sonderboringer for vurdering av mulighetene for uttak av grunnvann. ...
... sannsynligvis ikke unik med hensyn til radioelementinnhold i grunnvann, og andre granitter (bl.a. Grimstad-, Flå-, Telemarks- og noen ... Konsentrasjoner av radioaktive grunnstoffer (U, Th, Rn) i grunnvann fra fast fjell i Norge ...
Bryn, Knut Ørn 42 Flesberg. Vannressurskart "Grunnvann i løsavsetninger"; Flesberg; 17144; 1:50 000; Trykt i sort/hvitt; ...
... Klemetsrud, Tidemann 19 Hønefoss. Vannressurskart "Grunnvann i løsavsetninger"; Hønefoss; 18153; 1:50 000; Trykt i sort/hvitt; ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.