6 resultater
... fra NVE for informasjon om de administrative enhetene for grunnvann. Dette medfører endring i tjenesten GrunnvannWMS ( ...
... ned) og grunnvannsvarme som krever såpass mengder med grunnvann at du trenger noen meter med sand/grus på stedet. Du står da ...
... - og først og fremst grunnvarme basert på oppumpet grunnvann. NGU-arbeidet besto av både kvartærgeologisk kartlegging, ...
... Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2011. Grunnvann fra 50 LGN-områder ble prøvetatt våren 2011 og 52 vannprøver er ...
... denne omvandlingen foregått ved gjennomstrømming av surt grunnvann i et fuktig klima, mens Norge lå i en varm klimasone for millioner ...
... fleste feltarbeiderne er fra laget for geokjemi, noen er fra grunnvann eller mineralressurser. Prosjektet i Nordland pågår i en måneds ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.