18 resultater
... inneholder dype groper hvor det har strømmet ut gass og grunnvann (pockmarks). Her finner forskerne spor etter både undersjøiske ras, ... De om lag 200 dype gropene er arr etter lekkasjer av grunnvann eller gass. Væsken strømmer opp og ut langs sprekker og ...
... for å finne variasjon i den kjemiske sammensetningen av grunnvann i forskjellige deler av kontinentet. Antimon i vannet De ... forteller forsker Clemens Reimann. 1500 flasker vann Grunnvann tappet på flasker er lett tilgjengelig over hele Europa. I alt er ...
... det registrert ca 40 000 borebrønner for uttak av energi og grunnvann. Ved å klikke på et av brønnpunktene vil det komme opp et faktaark ...
... Arktis - Mareano-programmet / Byjord - en giftig historie / Grunnvann i Norge - om å gå under bekken etter vann / La moder jord varme og ...
... tar for seg variasjoner av kjemiske elementer i europeisk grunnvann. Kommersielt mineralvann på flaske fra hele Europa skal analyseres, ...
... jordens indre eller oppsamlet solvarme/sommervarme i stein, grunnvann, elver og fjorder). Uforstyrret temperatur i grunnen er: ...
... mange raviner som er dannet på denne måten. Det skyldes grunnvann som er på vei ned til Lekumelva som renner like nedenfor. ...
... prøvetakingsrunder, vår og høst, er blitt gjennomført. Grunnvann fra 52 LGN-områder er prøvetatt og 105 vannprøver er analysert på ... overvåkes i minst 50 LGN-områder og at grunnvann fra alle områdene samles inn to ganger i året, ble oppnådd i ... videre med å finne et egnet område for prøvetaking av grunnvann. Etter en 3-års periode med oppgradering og nyetableringer av ...
... områder i flatt terreng og med et stort innhold av grunnvann i bakken gjennomgår naturlige smelte/fryse prosesser, der det ved ...
... Jan Steinar 0800-3416 Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme 2008.007 Etter forespørsel fra Alvdal kommune ...
... O. V. 0800-3416 Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme 2008.013 This report documents the hydrochemical ...
... ned på sommerstid (når man har overskudd) eller ved at grunnvann med en høyere temperatur strømmer inn i systemet.  All erfaring ...
... enda lavere enn det bygningstegningene tyder på. Mye grunnvann under Bryggen blir dermed drenert bort, mener Hans de Beer. ...
... trøbbel dersom saltet vaskes ut fra korthuset. Når ferskt grunnvann og regnvann trenger inn i korthuset i hundrevis av år, kan saltet ...
... 42 m dyp. I Storengveien 53 er det påvist innslag av salt grunnvann på 60 m dyp ved vannprøvetaking og økt ledningsevne i vannet. Økt ...
... til at brønnene blir tørrlagt. Naturlig tilførsel av grunnvann til akviferen er begrenset som følge av liten hydraulisk ...
... 42 m dyp. I Storengveien 53 er det påvist innslag av salt grunnvann på 60 m dyp ved vannprøvetaking og økt ledningsevne i vannet. Økt ...
... i nærliggende vassdrag. Dette indikerer at nydanning av grunnvann i akviferen skjer via underliggende fjellgrunn og ikke gjennom ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.