116 resultater
... som Årdal kommune har oppgitt, blir mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning karakterisert slik: Fardalen: mulig (grunnvann i fjell og løsmasser) Seimsdalen: mulig (grunnvann i fjell) Indre ...
... som Luster kommune har oppgitt, blir mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning karakterisert slik: Gjerde: mulig (grunnvann i løsmasser) Elvekrok: mulig (grunnvann i løsmasser og fjell) Indre ...
... Askvoll komkmune har oppgitt, blir mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning karakterisert slik: Værlandet: dårlig Ringstad: god (grunnvann i fjell) Høyvik og Flokenes: mulig (grunnvann i fjell) Stongfjorden: ...
... slik: Holevi: dårlig, Bryggja: dårlig, Kvalheim, mulig (grunnvann i fjell), Torskangerpollen: mulig (grunnvann i fjell), Revvik: mulig (grunnvann i fjell), Åsmundvåg/Ulvesund: ...
... Balestrand ønskes en vurdering av mulighetene for å nytte grunnvann som supplement til eksister- ende overflatevannkilde. Områdene er ... Balestrand kommune har oppgitt, blir mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning karakterisert slik: Balestrand: mulig (grunnvann i ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende ... å supplere eksisterende vannkilde til Frosta vannverk med grunnvann fra fjellbrønner. Fjellboringer ved Berg, Hojemskammen og ...
... som Fjaler kommune har oppgitt, blir mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning karakterisert slik: Våge, Folkestad: god (grunnvann i fjell) Haugland, Flekke, Hellevik, Straumsnes: mulig (grunnvann i ...
... som Selje kommune har oppgitt, blir mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning karakterisert slik: Selje og Flatraken: dårlig (grunnvann i fjell og løsmasser). Kjøde: mulig (grunnvann i løsmasser og ...
... er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann er vurdert for områdene Sørbøvåg og Hyllestad. Områdene er ... I området Sørbøvåg er det gode muligheter for uttak av grunnvann fra løs- masser, og i Hyllestad er det muligheter for uttak av ...
... av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning til Juptjern - Svarttjern, Knapper, Fjell, Bekkegrenda og Austvatn - Bakkefløyta. Grunnvann i Nord-Odal kommune. ...
... 91.021 Gratangen er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... deltaet ved Gratangselva viser gode muligheter for uttak av grunnvann ved plassering av rørbrønner. Grunnvann i Gratangen kommune ...
... av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i Nerstad. Grunnvann i Sigdal kommune. ...
... 91.025 Målselv er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... Rapporten konkluderer med at muligheter for uttak av grunnvann synes å være tilstede innen de fem prioriterte områdene, enten ved ...
... av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning i de prioriterte områdene Øyungen - Olsrud, Vestmarka og Finnsrud. Grunnvann i Eidskog kommune. ...
... av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning ved Seterstøkroken, Sørbygda, Reiersgard, Austvoll og Skardsdalen. Grunnvann i Flå kommune. ...
... av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning til Golsfjellet, Åsgardane, Robru, Øygardane og Rotnheim. Grunnvann i Gol kommune. ...
... er vurdert på grunnlag av oppgitte vannbehov. Bruk av grunnvann til vannforsyning i de prioriterte områdene er vurdert slik: ... og referanser til tidligere grunnvanns- undersøkelser. Grunnvann i Stryn kommune. ...
... er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann er vurdert for områdene Kjøs, Brendefur- Haugen, Gausemel-Haugen, ... Gausemel-Haugen og Tomasgard er det muligheter for uttak av grunnvann fra løsmasser. Innenfor området Ytrehorn er det tidligere påvist ...
... av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning ved Åsa/Tjyruhjellen, Åsbygda og Frogsmoen. Ved ... Veme/Veme vannverk og killingstrømmen er mulighetene for grunnvann som vannforsyning god. Grunnvann i Ringerike kommune. ...
... av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er muligheter for grunnvann som vannforsyning til tettstedene Malungen og Haraset. Grunnvann i Stange kommune. ...
... av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Det er mulihgeter for grunnvann som vannforsyning for forsyningsstedene Slåstadseter, Stersagen, Dølisjøen-syd, Finnholt og Flaen. Grunnvann i Sør-Odal kommune ...
... er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann er vurdert for områdene Reinane, Moen og Harpefossen. Områdene er ... kartmateriale og rapporter. Det er muligheter for uttak av grunnvann fra løsmasser i alle de prioriterte områdene. Grunnvannsuttak fra ...
... er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann er vurdert for områdene Erdal, Tønjum, Nedre Ljøsne, Øvre Ljøsne ... kartmateriale og rapporter. Mulighetene for bruk av grunnvann i de prioriterte områdene er vurdert slik; Erdal - mulig (fjell og ...
... er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning er vurdert for områdene Førde, Sunde/Farsund, ... og eksister- ende kartmateriale- og rapporter. Bruk av grunnvann til vannforsyning anses som mulig for Førde (løsmasser), ...
... gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Bruk av grunnvann til vannforsyning i de prioriterte områdene er vurdert slik: ... og referanser til tidligere grunnvanns- undersøkelser. Grunnvann i Gloppen kommune. ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning er vurdert for områdene Skilbrei, Viksdalen, ... og Osen-Korsvoll er det gode muligheter for uttak av grunnvann i løsmasser; mens både løsmassene og fjellet i ... for grunnvannsuttak i forhold til de oppgitte vannbehov. Grunnvann i Gaular kommune ...
... 91.030 Balsfjord er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er gjennomført feltundersøkelser ... ved boring i fjell eller løsmasser synes å være gode. Grunnvann i Balsfjord kommune. ...
... 91.028 Kvænangen er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... grunnvannsuttak fra fjell og løsmasser generelt er gode. Grunnvann i Kvænangen kommune. ...
... 91.029 Nordreisa er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... og fjell innen de prioriterte områdene er generelt gode. Grunnvann i Nordreisa kommune. ...
... 91.027 Kåfjord er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... generelt er gode innenfor de prioriterte områdene. Grunnvann i Kåfjord kommune. ...
... 91.022 Bjarkøy er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er gjennomført feltundersøkelser ... dekke de oppgitte vannbehov generelt synes å være gode. Grunnvann i Bjarkøy kommune. ...
... 91.026 Storfjord er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... Meget gode forekomster er påvist i Skibotn og Oteren. Grunnvann i Storfjord kommune. ...
... 0800-3416 91.023 Tranøy er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... særlig gjelder dette kalksteinsområdene ved Vangsvik. Grunnvann i Tranøy kommune. ...
... 0800-3416 91.024 Bardu er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Det innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... for interkommunal vannforsyning til Bardu og Målselv. Grunnvann i Bardu kommune. ...
... grunnlag av eksisterende kart og rapporter. Mulighetene for grunnvann som vannforsyning er vurdert som dårlig for dette forsyningsstedet. Grunnvann i Flora kommune. ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende ... undersøkelser i Follafoss, Malm og Verrabotn. Grunnvann i Verran kommune. ...
... 91.020 Skånland er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i ... Bergartene er for det meste kalkstein og glimmerskifre. Grunnvann i Skånland kommune. ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende ... oppfølgende under- søkelser i Kvelia og Skjelbrei. Grunnvann i Lierne kommune. ...
... kommunen har tenkt seg for grunnvanns- uttakene. Grunnvann i Trondheim kommune. ...
... er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende ... for Leksdalsvatnet med muligheter for grunnvannsuttak. Grunnvann i Verdal kommune. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.