Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1180 resultater
Grunnvann er en ressurs som ligger skjult i grunnen. Vårt fagfelt har tradisjonelt spesialisert seg på å finne grunnvann, undersøke mengde og kvalitet, og tilrettelegge for bruk som drikkevann. Men grunnvann er mye mer enn drikkevann. Det er en energiressurs til varme og ...
Grunnvann er generelt sett bedre beskyttet fra naturens side enn overflatevann, ... aktiviteter. Derfor finnes det mange ulike lover knyttet til grunnvann og det er nødvendig å overvåke grunnvannets kvalitet og mengde for ... og kjemiske tilstanden i kystvann, innsjøer, elver og grunnvann innen EU. Direktivet er tatt inn i norsk rett gjennom ...
... av mulighetene for å kunne forsyne Bidjovagge gruver med grunnvann. Det foreslås et program for å teste modell som lanseres. Det ... forutsatt at det bores over et relativt stort område. Grunnvann til Bidjovagge gruver ved grunnvann ...
... er det stort porevolum, og en filterbrønn kan gi svært mye grunnvann ved pumping. På grunn av landhevingen etter siste istid er disse ... ofte gjennomskåret av elver som sørger for nydannelse av grunnvann. Vannet blir renset og filtrert når det strømmer gjennom ...
Grunnvann i fjell er derfor en viktig kilde til vannforsyning i spredt ... i Norge er Brumunddalsandstein, og Ringsaker vannverk pumper grunnvann fra borebrønner i denne bergarten. En borebrønn i fjell må ... inntrenging av saltvann i brønnene være et problem. Ferskt grunnvann ligger som en pute over det salte grunnvannet og faren for ...
... Brev 150/71G Det holdes for mulig at betydelige mengder grunnvann fra løsmasser vil kunne skaffes fra Rødsetområdet, særlig nedre ... gravede brønner kan etableres ved Hustadvannets SØ-side. Grunnvann fra fjell vil kunne være en mulighet til mindre vannforsyninger. ...
... for ca. 10 opp- sittere. Forholdene lite egnet for uttak av grunnvann fra løsmasser. Vann- kvalitet dårlig ( myr ). Grunnvann Knappum. ...
... I forbindelse med nytt vanninntak til Skreia, var grunnvann et alternativ. Under befaring i området ble det foreslått ... delta i Mjøsa, og i løpet mot Skjæpsjøen fra syd. Grunnvann Skreia. ...
... avløpssystemet, effektiviserer vannrensing og etterfyller grunnvann i det urbane miljøet. Regn fanges opp med lokale ... Løsningen kan være å infiltrere regnvannet lokalt. Grunnvann i byen ...
... fra løsavsetningene langs Lågen nord for Kongsberg. Grunnvann Kongsberg. ...
... av pumpeforsøk og virkningsområde behandlet. Grunnvann Evje. ...
... nr 2 i løsavsetninger ved Røyrkilen (Evjeneset). Grunnvann Evje ...
... Del 3 av prosjektet O-78126 finnes i NGU rapport 85.084 Grunnvann Sokna ...
... av grusbrønn i løsmateriale etter sonderboringer. Grunnvann Gol. ...
... 3 stk. 5" brønner. Vannkvalitet god. Dybde ca. 10 meter. Grunnvann Hundorp. ...
... med anlegg av 6" rørbrønn på grusvifte i Vågåvannet. Grunnvann Garmo ...
... fra løsavsetningene langs Lågen nord for Kongsberg. Grunnvann Kongsberg. ...
... er foreslått utført en 20" rørbrønn til 30 m. dyp. Grunnvann Jordal. ...
... som gjør seg gjeldene ved nåverende brønn. Grunnvann Biri. ...
... av grusbrønn i løsmateriale etter sonderboringer. Grunnvann Gol. ...
... få et mål for oppholdstid. Forsøkene virker positive. Grunnvann Sokna. ...
... Haukvatnet i Trondheim. Foto: Marianne Engdal, NGU Grunnvann i Norge ...
... også utført på Bikjen. Undersøkelsene er positive. Grunnvann Kongsberg. ...
... med grunn- vannsforsyning fra løsavsetninger. Grunnvann Ryfossområdet. ...
... - 76. Dataene er registrert, anlegget fungerer utmerket. Grunnvann Evjemoen. ...
... som gjør seg gjeldende ved nåværende brønn. Grunnvann Biri. ...
... forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsavsetninger. Grunnvann Ryfossområdet. ...
Grunnvann i Norge ...
Grunnvann (Granada) ...
GRUNNVANN: Det er registrert cirka 50.000 brønnboringer i Norge. Det omfatter både grunnvann- og energibrønner. Foto: Sylvi Gaut BORER: ... ordning der brønnborere rapporterer alle boringer av grunnvann- og energibrønner på land. Konsulenter og forskere er pålagt en ...
Nasjonalt Fagforum Grunnvann inviterte til åpent møte om grunnvann med nordiske kolleger under Nordisk geologisk vintermøte i januar ... én dag ekstra med workshop og/eller ekskursjon om nordisk grunnvann neste gang. Grunnvann - en viktig ressurs ...
... med seg. - Det er lett å se behovet for å finne  grunnvann, for å bedre vannforsyningen i de aktuelle landene. Kvinnene går ... på NGU. Atle Dagestad har selv vært med på jakten etter grunnvann i Afrika. Støtter jakten på grunnvann Støtter jakten på ...
GRUNNVANN: Her gjennomfører brønnboringsfirmaet Brødrene Myre AS prøveboring etter grunnvann ved Grøna i Lesja kommune i 2009. Foto: Bjørn A. Follestad I ... - Vår kartlegging viste at det var mulig å ta ut grunnvann i området. Arbeidet ble fulgt opp med boringer og undersøkelser med ...
Grunnvann er en ressurs som ligger skjult i grunnen. Vårt fagfelt har tradisjonelt spesialisert seg på å finne grunnvann, undersøke mengde og kvalitet, og tilrettelegge for bruk som drikkevann. Men grunnvann er mye mer enn drikkevann. Det er en energiressurs til oppvarming og ...
... arrangerte IAH-Norge kveldsseminar grunnvannsrettigheter og grunnvann i plan, med innlegg presentert av Gunnhild Storbekkrønning Solli, ... av syn, ute av sinn – om rettigheter og forvaltning av grunnvann i norsk rett» ved Universitet i Oslo våren 2020. Presentasjonen tok ...
Det er noen viktige fordeler ved å bruke grunnvann fremfor overflatevann. Grunnvann har en stabil temperatur og kvalitet gjennom året, og er generelt ...
... EUs vanndirektiv blir implementert administrativt Om grunnvann blir administrert på en hensiktsmessig måte i Norge. ... Kart som viser samarbeidslandene i prosjektet.  Grunnvann strømmer ut av en fjellsprekk ved Bogen i Ofoten. Foto: Øystein ...
I Norge utgjør grunnvann 10-15 % av vannforsyningen. Dette er svært lite sammenliknet med de ... Eksempelvis bruker Danmark og Østerrike mer enn 95 % grunnvann. Årsaken er at vi har rikelig tilgang på overflatevann. Grunnvann er generelt sett bedre beskyttet fra naturens side enn overflatevann, ...
... er beskyttet med brønnhus og gjerde. Foto: Atle Dagestad Grunnvann kan tas ut gjennom borebrønner i fjell og løsmasser. Det bores ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.