Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1159 resultater
Grunnvann er en ressurs som ligger skjult i grunnen. Vårt fagfelt har tradisjonelt spesialisert seg på å finne grunnvann, undersøke mengde og kvalitet, og tilrettelegge for bruk som drikkevann. Men grunnvann er mye mer enn drikkevann. Det er en energiressurs til varme og ...
Grunnvann er generelt sett bedre beskyttet fra naturens side enn overflatevann, ... aktiviteter. Derfor finnes det mange ulike lover knyttet til grunnvann og det er nødvendig å overvåke grunnvannets kvalitet og mengde for ... og kjemiske tilstanden i kystvann, innsjøer, elver og grunnvann innen EU. Direktivet er tatt inn i norsk rett gjennom ...
... av mulighetene for å kunne forsyne Bidjovagge gruver med grunnvann. Det foreslås et program for å teste modell som lanseres. Det ... forutsatt at det bores over et relativt stort område. Grunnvann til Bidjovagge gruver ved grunnvann ...
... er det stort porevolum, og en filterbrønn kan gi svært mye grunnvann ved pumping. På grunn av landhevingen etter siste istid er disse ... ofte gjennomskåret av elver som sørger for nydannelse av grunnvann. Vannet blir renset og filtrert når det strømmer gjennom ...
Grunnvann i fjell er derfor en viktig kilde til vannforsyning i spredt ... i Norge er Brumunddalsandstein, og Ringsaker vannverk pumper grunnvann fra borebrønner i denne bergarten. En borebrønn i fjell må ... inntrenging av saltvann i brønnene være et problem. Ferskt grunnvann ligger som en pute over det salte grunnvannet og faren for ...
... Brev 150/71G Det holdes for mulig at betydelige mengder grunnvann fra løsmasser vil kunne skaffes fra Rødsetområdet, særlig nedre ... gravede brønner kan etableres ved Hustadvannets SØ-side. Grunnvann fra fjell vil kunne være en mulighet til mindre vannforsyninger. ...
... for ca. 10 opp- sittere. Forholdene lite egnet for uttak av grunnvann fra løsmasser. Vann- kvalitet dårlig ( myr ). Grunnvann Knappum. ...
... I forbindelse med nytt vanninntak til Skreia, var grunnvann et alternativ. Under befaring i området ble det foreslått ... delta i Mjøsa, og i løpet mot Skjæpsjøen fra syd. Grunnvann Skreia. ...
... avløpssystemet, effektiviserer vannrensing og etterfyller grunnvann i det urbane miljøet. Regn fanges opp med lokale ... Løsningen kan være å infiltrere regnvannet lokalt. Grunnvann i byen ...
... fra løsavsetningene langs Lågen nord for Kongsberg. Grunnvann Kongsberg. ...
... av pumpeforsøk og virkningsområde behandlet. Grunnvann Evje. ...
... nr 2 i løsavsetninger ved Røyrkilen (Evjeneset). Grunnvann Evje ...
... Del 3 av prosjektet O-78126 finnes i NGU rapport 85.084 Grunnvann Sokna ...
... av grusbrønn i løsmateriale etter sonderboringer. Grunnvann Gol. ...
... - 76. Dataene er registrert, anlegget fungerer utmerket. Grunnvann Evjemoen. ...
Grunnvann i Norge ...
... er foreslått utført en 20" rørbrønn til 30 m. dyp. Grunnvann Jordal. ...
Grunnvann (Granada) ...
... forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsavsetninger. Grunnvann Ryfossområdet. ...
... som gjør seg gjeldene ved nåverende brønn. Grunnvann Biri. ...
... også utført på Bikjen. Undersøkelsene er positive. Grunnvann Kongsberg. ...
... med anlegg av 6" rørbrønn på grusvifte i Vågåvannet. Grunnvann Garmo ...
... Haukvatnet i Trondheim. Foto: Marianne Engdal, NGU Grunnvann i Norge ...
... 3 stk. 5" brønner. Vannkvalitet god. Dybde ca. 10 meter. Grunnvann Hundorp. ...
... med grunn- vannsforsyning fra løsavsetninger. Grunnvann Ryfossområdet. ...
... fra løsavsetningene langs Lågen nord for Kongsberg. Grunnvann Kongsberg. ...
... som gjør seg gjeldende ved nåværende brønn. Grunnvann Biri. ...
... av grusbrønn i løsmateriale etter sonderboringer. Grunnvann Gol. ...
... få et mål for oppholdstid. Forsøkene virker positive. Grunnvann Sokna. ...
GRUNNVANN: Det er registrert cirka 50.000 brønnboringer i Norge. Det omfatter både grunnvann- og energibrønner. Foto: Sylvi Gaut BORER: ... ordning der brønnborere rapporterer alle boringer av grunnvann- og energibrønner på land. Konsulenter og forskere er pålagt en ...
Nasjonalt Fagforum Grunnvann inviterte til åpent møte om grunnvann med nordiske kolleger under Nordisk geologisk vintermøte i januar ... én dag ekstra med workshop og/eller ekskursjon om nordisk grunnvann neste gang. Grunnvann - en viktig ressurs ...
... med seg. - Det er lett å se behovet for å finne  grunnvann, for å bedre vannforsyningen i de aktuelle landene. Kvinnene går ... på NGU. Atle Dagestad har selv vært med på jakten etter grunnvann i Afrika. Støtter jakten på grunnvann Støtter jakten på ...
Grunnvann er en ressurs som ligger skjult i grunnen. Vårt fagfelt har tradisjonelt spesialisert seg på å finne grunnvann, undersøke mengde og kvalitet, og tilrettelegge for bruk som drikkevann. Men grunnvann er mye mer enn drikkevann. Det er en energiressurs til oppvarming og ...
GRUNNVANN: Her gjennomfører brønnboringsfirmaet Brødrene Myre AS prøveboring etter grunnvann ved Grøna i Lesja kommune i 2009. Foto: Bjørn A. Follestad I ... - Vår kartlegging viste at det var mulig å ta ut grunnvann i området. Arbeidet ble fulgt opp med boringer og undersøkelser med ...
Det er noen viktige fordeler ved å bruke grunnvann fremfor overflatevann. Grunnvann har en stabil temperatur og kvalitet gjennom året, og er generelt ...
I Norge utgjør grunnvann 10-15 % av vannforsyningen. Dette er svært lite sammenliknet med de ... Eksempelvis bruker Danmark og Østerrike mer enn 95 % grunnvann. Årsaken er at vi har rikelig tilgang på overflatevann. Grunnvann er generelt sett bedre beskyttet fra naturens side enn overflatevann, ...
... er beskyttet med brønnhus og gjerde. Foto: Atle Dagestad Grunnvann kan tas ut gjennom borebrønner i fjell og løsmasser. Det bores ...
Grunnvann har helt opp til vår tid ofte blitt betraktet som noe magisk. Grunnvann er en viktig ressurs, ikke minst fordi det er bedre beskyttet mot ... stoffer er ikke nødvendigvis helt uproblematisk når grunnvann benyttes som drikkevann. Denne utgaven av Gråsteinen ser på den ...
... som Årdal kommune har oppgitt, blir mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning karakterisert slik: Fardalen: mulig (grunnvann i fjell og løsmasser) Seimsdalen: mulig (grunnvann i fjell) Indre ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.