Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

177 resultater
... og jordsmonn. I tillegg kommer kunnskap om stoff og energi, som transporterer jordens kjemiske komponenter, og deres samspill med ...
... Brønnparker i Norge Grunnvarme er betegnelsen på energi lagret i grunnen. Varmen kan utnyttes til både oppvarming- og ...
... organismene trenger organiske næringsstoffer for å skaffe energi. Biofilmer av bakterier, alger og sopp utgjør næringsgrunnlaget for ...
... er et viktig mineral i miljøvennlig teknologi og grønn energi. Ca 60 prosent av verdens koboltproduksjon går til fremstilling av ...
... rent empiriske vurderinger av flomstørrelsen. En energi av voldsomme dimensjoner, langt utenfor vår fatteevne. Som ...
... om undergrunnsdeponering er en farbar vei for europeisk energi- og klimapolitikk. Porøs og tett For å kunne deponere CO2 ...
To geologer i et fjellterreng.
... papir og plast, i keramikk, i elektronikk, til fornybar energi, konstruksjonsarbeid, metallurgi og vannrensing (Kilde: Store norske ...
Et frodig landskap har en elv formet som en U-bokstav som går rundt en bakketopp
... 20.12.21: Flere vil bore for billigere energi 14.12.21. Hold av 8.2.22 til NGU-dagen 10.12.21. ...
Bilde av landskap
Geologiens plass i det grønne skiftet er tema på tre konferanser rett over nyttår. Både NHO-konferansen, Norsk Geologisk Forenings vinterkonferanse og NGU-dagen reiser diskusjonen om ei grønn framtid.
... med, blant annet ved å belyse paradokset med at grønn energi krever mer gruvedrift.    NGU har blant annet i en ...
... i moderne elektronikk og for produksjonen av f.eks. "grønn energi" skrev  European Commission   i 2017.  Felles for ...
... solinnstråling mot jordens overflate og fordeling av energi. Dette kalles Milankovitch-faktorer etter serberen Milutin Milankovitch, ...
... – primitive mikroorganismer i havet – som skaffet energi gjennom fotosyntese og ga fra seg fritt oksygen som avfallsprodukt. I ...
... aktører å oppnå mål. Det gjelder spesielt målene om ren energi for alle, utrydde sult, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon ...
... Hydraulic potential Enhet for energi per masse. Hydraulisk trykkhøyde ... potential Mål på forskjellen i fri energi mellom jordvann og rent vann. Dette totalpotensialet består av: ...
Grønt skifte, blå vekst, digitalisering. Her er hele programmet for NGU-dagen 2018. Arrangementet er gratis. Merk at alle foredragene blir strømmet.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.