Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

144 resultater
In June, 2001, a helicopter geophysical survey was flown over an area in the vicinity of Storsjö, central Sweden. The purpose of the survey was to provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by Geological Survey of Norway (NGU). A combined total of about 1690 line-km of magnetic, very low frequency EM (VLF), and radiometric data were acquired using a nominal 150 m line spacing.
During June, 1997, a helicopter geophysical survey was carried out over Krokskogen, an area immediately northwest from Oslo. The purpose of the survey was to provide geophysical information to be used with geological datao to help determine the best route for tunneling from Sandvika to Hønefoss. Approximately 900 line-kilometers of radiometric, magnetometric and electromagnetic data were acquired, coverinbg an area of approximately 180 sq km. The average flying height was 80 m.
... og oseanografi med blant annet stor aktivitet fra energi- og naturressurser til klima og miljø. www.mn.uio.no/geo/ ...
... blant annet å forsyne Statoils utvidede metanolfabrikk med energi. Tre områder undersøkt Det er som en del av det omfattende ...
... ikke så lenge til! - Vi må satse på ren, grønn energi slik at vi kan holde jord, luft og vann fritt for forurensninger, skape ...
... Det er først ved de store jordskjelvene, at det er energi igjen i jorda, som utløser nye skjelv, sier Nordgulen.  Skjelv av ...
... av mineralske ressurser. Det er Mosambiks departement for energi og mineralressurser som eier resultatene og som eventuelt går videre ...
... i Barentshavet skapte enorme flodbølger og utløste en energi som tilsvarer et jordskjelv på 8,3 på Richters skala, forteller Morten ...
... i næringslivet. Som energinasjon skal vi produsere mer energi med lavere klimautslipp. Som bionasjon skal vi høste stort, men ha lave ...
... under gunstige forhold være interessante for utvinning av energi fra dypt i jordskorpen. Målingene skal også bidra til aktsomhetskart ...
... Oljedirektoratet, kan gasshydrater være en kilde til energi . Funnet i Polhavet, kan også ha betydning for videre ...
... og jordsmonn. I tillegg kommer kunnskap om stoff og energi, som transporterer jordens kjemiske komponenter, og deres samspill med ...
... energiinnhold og en kan plotte opp et energispektrum der energi (MeV) plottes lags x-aksen og counts langs y-aksen. Figur 2 viser ...
... om undergrunnsdeponering er en farbar vei for europeisk energi- og klimapolitikk. Porøs og tett For å kunne deponere CO2 ...
... er et viktig mineral i miljøvennlig teknologi og grønn energi. Ca 60 prosent av verdens koboltproduksjon går til fremstilling av ...
Geologiens plass i det grønne skiftet er tema på tre konferanser rett over nyttår. Både NHO-konferansen, Norsk Geologisk Forenings vinterkonferanse og NGU-dagen reiser diskusjonen om ei grønn framtid.
... flodbølger, skjer på få minutter, og har så høy energi at de ikke kan kontrolleres ved fysiske tiltak. Hendelsene ...
... med, blant annet ved å belyse paradokset med at grønn energi krever mer gruvedrift.    NGU har blant annet i en ...
... solinnstråling mot jordens overflate og fordeling av energi. Dette kalles Milankovitch-faktorer etter serberen Milutin Milankovitch, ...
... – primitive mikroorganismer i havet – som skaffet energi gjennom fotosyntese og ga fra seg fritt oksygen som avfallsprodukt. I ...
... i moderne elektronikk og for produksjonen av f.eks. "grønn energi" skrev  European Commission   i 2017.  Felles for ...
... Hydraulic potential Enhet for energi per masse. Hydraulisk trykkhøyde ... potential Mål på forskjellen i fri energi mellom jordvann og rent vann. Dette totalpotensialet består av: ...
Grønt skifte, blå vekst, digitalisering. Her er hele programmet for NGU-dagen 2018. Arrangementet er gratis. Merk at alle foredragene blir strømmet.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.