Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

177 resultater
... greier. Fast fjell, løsmasser eller grunnvann tappes for energi og varmer opp hus via vannbåren varme. Selve varmeavgivelsen kan ...
... eiendomsforetak, eller de ønsker tilgang til grunnvann og energi fra undergrunnen. Flere er med på å dele utgiftene til utvikling ...
... som egner seg for havbruksproduksjon, fiske, fornybar energi, turisme. Kartene vil vise hvilke områder som best egner seg for ...
... og nye mineraler for å utvikle grønn teknologi og grønn energi. Viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets ...
... Database for Grunnundersøkelser (NADAG). Brønn-, energi- og andre grunnboringer. Borekjerneanalyser fra mineralindustri, ...
XRF
... for målemetoden er at røntgenstråling av høy energi sendes inn på en prøve. Dette fører til at grunnstoffene sender ut ...
... som utgjør dens ytterste lag. Bevegelsene er drevet av energi som stammer fra nedbrytning av radioaktive grunnstoffer og fra varme som ...
... til kvarts er meget sterke.  Det kreves derfor mye energi for å bryte disse, noe som  medfører at man må ha en relativ høy ...
... avgjørende for å møte samfunnets behov for bolig, helse, energi, transport og industri, men at overuttak av sand skadet miljøet, truet ...
... grønne skiftet med blant annet utbygging av ny og fornybar energi. Til det trenger vi nye mineraler, ny mineralindustri og intensivert ...
... av brønneiers navn og telefonnummer. Alle vannforsynings-, energi-, undersøkelses-, miljø- og sonderboringer skal innrapporteres til ...
... utover ubrukt areal, som byggeråstoff, mineraler, og geo-energi eller grunnvarme. Grunnvarme i Norge har et ubrukt potensial som ...
Quantitative hardrock hydrogeology in a regional scaleJiri Krasny Page(s): 7-14Download  4,8 MB
gneis, fjord, nordmøre
... med å omstille seg for det grønne skiftet med fornybar energi og forbedret teknologi.  Omstillingen krever tilgang på både flere og ...
Helikopter og sonde på bakken.
... med å omstille seg for det grønne skiftet med fornybar energi og forbedret teknologi.  Omstillingen krever tilgang på både flere og ...
... på marginen. Sonen der det utløses mest seismisk energi på den norske marginen i dag, er på grensen mellom marginens ... styrke 6.Kartet til høyre viser kumulativt seismisk moment energi. (Mw >= 2.0, data fra det Finske Seismologiske Institutt, ...
During June, 1997, a helicopter geophysical survey was carried out over part of Nordmarka, an area immediately northwest from Oslo. The purpose of the survey was to provide geophysical information to improve geological mapping in the area. Approximately 3260 line-kilometers of VLF, radiometric, magnetometric, and electromagnetic data were acquired, covering an area of approximately 650 sq km, mostly over the area covered by NGUs Oppkuven mapsheet.
In June, 2001, a helicopter geophysical survey was flown over an area in the vicinity of Storsjö, central Sweden. The purpose of the survey was to provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by Geological Survey of Norway (NGU). A combined total of about 1690 line-km of magnetic, very low frequency EM (VLF), and radiometric data were acquired using a nominal 150 m line spacing.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Tokke, Vinje, Kviteseid and Seljord municipalities, as part of NGU’s general airborne mapping program. The data acquisition in the Totak area was started in June 2020 and completed in September 2020. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Fyresdal, Nissedal, Åmil, Vegårshei, Gjerstad municipalities as part of NGU’s general airborne mapping program. Treungen area was completed in June 2020, and Vegårshei area completed in October 2020. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Mjøsa, Innlandet county as part of NGU’s general airborne mapping program in 2020. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps. The geophysical surveys consist of 2146 linekm data, covering an area of 458 km2 flown on August 30th to September 07th, 2020. The NGU modified Geotech Ltd.
NGU conducted an airborne geophysical survey around Kongsberg region covering Krøderen, Sokna, Høneføss, Kongsberg, Vikersund, Hokksund and Hvittingfoss regions during 2008-2011. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey preformed herein results in total 13985 line km that covers approximately an area of 2797 km2.
During June, 1997, a helicopter geophysical survey was carried out over Krokskogen, an area immediately northwest from Oslo. The purpose of the survey was to provide geophysical information to be used with geological datao to help determine the best route for tunneling from Sandvika to Hønefoss. Approximately 900 line-kilometers of radiometric, magnetometric and electromagnetic data were acquired, coverinbg an area of approximately 180 sq km. The average flying height was 80 m.
NGU conducted an airborne geophysical survey in the Selbu, Tydal and Haltdalen area from May to October 2019. This report describes and documents the acquisition, processing, and visualization of the recorded datasets, presented in maps including Røros area data. The geophysical survey results consist of approximately 13000 line-km, covering an area of 2600 km2.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Øksfjord area, in Kvænangen, Loppa og Alta municipalities in Troms and Finnmark, as part of NGU’s general airborne mapping program. The data acquisition in the Øksfjord area was carried out from 20th to 31st of August 2019.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Stjørdal, Selbu, Malvik and Meråker municipalities, as part of NGU’s general airborne mapping program. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps. The geophysical surveys consist of 2655 line-km data, covering an area of 535 km2 flown on July 21st to 29th 2021 and August 30th to September 6th 2021. The NGU modified Geotech Ltd.
... blant annet å forsyne Statoils utvidede metanolfabrikk med energi. Tre områder undersøkt Det er som en del av det omfattende ...
... og oseanografi med blant annet stor aktivitet fra energi- og naturressurser til klima og miljø. www.mn.uio.no/geo/ ...
... ikke så lenge til! - Vi må satse på ren, grønn energi slik at vi kan holde jord, luft og vann fritt for forurensninger, skape ...
... bevegelser i fjellet, før de raser ut med høy kinetisk energi. Dette fører til lang utløpsrekkevidde med stor ødeleggende kraft. ...
... Det er først ved de store jordskjelvene, at det er energi igjen i jorda, som utløser nye skjelv, sier Nordgulen.  Skjelv av ...
... av mineralske ressurser. Det er Mosambiks departement for energi og mineralressurser som eier resultatene og som eventuelt går videre ...
... i næringslivet. Som energinasjon skal vi produsere mer energi med lavere klimautslipp. Som bionasjon skal vi høste stort, men ha lave ...
... som egner seg for havbruksproduksjon, fiske, fornybar energi, turisme. Kartene vil vise hvilke områder som best egner seg for ...
... i Barentshavet skapte enorme flodbølger og utløste en energi som tilsvarer et jordskjelv på 8,3 på Richters skala, forteller Morten ...
... under gunstige forhold være interessante for utvinning av energi fra dypt i jordskorpen. Målingene skal også bidra til aktsomhetskart ...
Grunnvann utgjør et ubrukt potensial for fornybar energi i Norge.  Prosjektene «Optimal ressursutnyttelse av grunnvann ...
... byggeråstoffer Framtidas teknologi Grønn energi 2016 GRANADA - nasjonal grunnvannsdatabase ...
... Oljedirektoratet, kan gasshydrater være en kilde til energi . Funnet i Polhavet, kan også ha betydning for videre ...
... energiinnhold og en kan plotte opp et energispektrum der energi (MeV) plottes lags x-aksen og counts langs y-aksen. Figur 2 viser ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.