Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

139 resultater
NGU conducted an airborne magnetic and radiometric survey in the Nissedal area in July 2011 on behalf of the Region Geologist in Buskerud, Telemark and Vestfold; Sven Dahlgren. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded atasets.
Available information on bathymetry and seabed types has been compiled within the Havsul I-IV areas off Møre og Romsdal. Only a limited amount of detailed seabed information is available, and the main database for interpretation has been a regional, digital, bathymetric database with a grid size of 50x50 m. The main objective has been to interpret areas of exposed bedrock, as such information is of importance for the early planning for offshore wind energy parks.
This report presents geophysical interpretation results of gravity data as part of a project entitled ORMEL. The main objective of the project is to discern the amount of groundwater, and hence energy, that can be withdrawn from the major sand and gravel sediments in Melhus. The object for this study was depth to bedrock and bedrock morphology.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Kvæfjord area in August 2012. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey results reported herein are 2190 line km. The Geotech Ltd. Hummingbird frequency domain system supplemented by optically pumped cesium magnetometer and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition.
A systematic survey of the concentration of elements in surface soil in greater Dublin has been carried out in 2009-2010. The soils in central Dublin have high concentrations oflead and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). The sampled playgrounds in this survey have high concentrations of lead.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Andøya area in August – September 2012. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey results reported herein are 2614 line km. The Geotech Ltd. Hummingbird frequency domain system supplemented by optically pumped Caesium magnetometer and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Kvænangen area in September-October 2012. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey results reported herein are 5526 line km. The Geotech Ltd. Hummingbird frequency domain system supplemented by optically pumped ceasium magnetometer and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition.
Catastrophic failure of large rock slopes in Norway has several times per century led to rock avalanches or large rock falls, which impacted into settlements directly, but also caused either a displacement wave when impacting a water body or damming of narrow valleys with often fatal consequences. Such events will also occur in the future.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Finnsnes area in July - August 2012. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey results reported herein are 2715 line km. The Geotech Ltd. Hummingbird frequency domain EM system supplemented by optically pumped cesium magnetometer and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Mo i Rana area in July 2012. This report describes and documents the aquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey results reported herein are 1414 line km. The Geotech Ltd. Hummingbird frequency domain system supplemented by optically pumped cesium magnetometer and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data aquisition.
In cooperation with the geologist for Buskerud, Telemark and Vestfold, the NGU conducted an airborne geophysical survey in Kviteseid area in May 2012. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey results reported herein are 3514 line km. The optically pumped cesium magnetometer and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Rombaken area in August - September 2011 as a part of MINN project. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey results reported herein are 5218 line km. The modified Geotech Ltd. Hummingbird frequency domain system supplemented by optically pumped cesium magnetometer and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Vanna area in June 2011 as a part of MINN project. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey results reported herein are 1336 line km. The modified Geotech Ltd. Hummingbird frequency domain system supplemented by optically pumped cesium magnetometer and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Mauken area in June 2011 as a part of MINN project. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey results reported herein are 3680 line km. The modified Geotech Ltd. Hummingbird frequency domain system supplemented by optically pumped cesium magnetometer and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition.
... undersøkelsene er å kartlegge hvor mye grunnvann, og derav energi som kan hentes ut fra løsmasseakviferen i dette området. Området ved ...
In september, 1998, two helicopter geophysical survey were carried out over parts of Larvik and Porsgrunn municipalities. The purpose of the survey was to provide geophysical information to improve geological mapping in the area. A combined total of 3684 line-kilometres of VLF, radiometric, and magnetometric, and VLF data were collected in June, 1997, in a test area east from Larvik. The 1997 survey covered approximately 64 square km with a 100-m line spacing.
XRF
... for målemetoden er at røntgenstråling av høy energi sendes inn på en prøve. Dette fører til at grunnstoffene sender ut ...
... hvert år. De forsyner hus og kontorer med grunnvarme, energi/varme som er lagret i stein og grunnvann. Geologi i byene gir ...
... Database for Grunnundersøkelser (NADAG). Brønn-, energi- og andre grunnboringer. Borekjerneanalyser fra mineralindustri, ...
Quantitative hardrock hydrogeology in a regional scaleJiri KrasnyPage(s): 7-14Download  4,8 MB
... grønne skiftet med blant annet utbygging av ny og fornybar energi. Til det trenger vi nye mineraler, ny mineralindustri og intensivert ...
... under gunstige forhold være interessante for utvinning av energi dypt nede i jordskorpen. Målingene skal i tillegg bidra til ...
... greier. Fast fjell, løsmasser eller grunnvann tappes for energi og varmer opp hus via vannbåren varme. Selve varmeavgivelsen kan ...
... som styrker etterspørselen etter miljøvennlig, fornybar energi - også for privatmarkedet. Utviklingen i Sverige viser oss at disse ...
... av brønneiers navn og telefonnummer. Alle vannforsynings-, energi-, undersøkelses-, miljø- og sonderboringer skal innrapporteres til ...
... Real., Ruden AS). Litt om boring, en god del geologi og mye energi: Eksempel fra Asker Panporama. Ekskursjon 25. april 16.30-20.00: ...
... og nye mineraler for å utvikle grønn teknologi og grønn energi. Viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets ...
... eiendomsforetak, eller de ønsker tilgang til grunnvann og energi fra undergrunnen. Flere er med på å dele utgiftene til utvikling ...
... som utgjør dens ytterste lag. Bevegelsene er drevet av energi som stammer fra nedbrytning av radioaktive grunnstoffer og fra varme som ...
... til kvarts er meget sterke.  Det kreves derfor mye energi for å bryte disse, noe som  medfører at man må ha en relativ høy ...
... uten råstoffer som i dag kun produseres i Kina. Grønn energi er avhengig av mineralske råstoffer. En moderne vindturbin inneholder ...
... på marginen. Sonen der det utløses mest seismisk energi på den norske marginen i dag, er på grensen mellom marginens ... styrke 6.Kartet til høyre viser kumulativt seismisk moment energi. (Mw >= 2.0, data fra det Finske Seismologiske Institutt, ...
... byggeråstoffer Framtidas teknologi Grønn energi 2016 GRANADA - nasjonal grunnvannsdatabase ...
During June, 1997, a helicopter geophysical survey was carried out over part of Nordmarka, an area immediately northwest from Oslo. The purpose of the survey was to provide geophysical information to improve geological mapping in the area. Approximately 3260 line-kilometers of VLF, radiometric, magnetometric, and electromagnetic data were acquired, covering an area of approximately 650 sq km, mostly over the area covered by NGUs Oppkuven mapsheet.
NGU conducted an airborne geophysical survey around Kongsberg region covering Krøderen, Sokna, Høneføss, Kongsberg, Vikersund, Hokksund and Hvittingfoss regions during 2008-2011. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey preformed herein results in total 13985 line km that covers approximately an area of 2797 km2.
In June, 2001, a helicopter geophysical survey was flown over an area in the vicinity of Storsjö, central Sweden. The purpose of the survey was to provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by Geological Survey of Norway (NGU). A combined total of about 1690 line-km of magnetic, very low frequency EM (VLF), and radiometric data were acquired using a nominal 150 m line spacing.
During June, 1997, a helicopter geophysical survey was carried out over Krokskogen, an area immediately northwest from Oslo. The purpose of the survey was to provide geophysical information to be used with geological datao to help determine the best route for tunneling from Sandvika to Hønefoss. Approximately 900 line-kilometers of radiometric, magnetometric and electromagnetic data were acquired, coverinbg an area of approximately 180 sq km. The average flying height was 80 m.
... og oseanografi med blant annet stor aktivitet fra energi- og naturressurser til klima og miljø. www.mn.uio.no/geo/ ...
... blant annet å forsyne Statoils utvidede metanolfabrikk med energi. Tre områder undersøkt Det er som en del av det omfattende ...
... ikke så lenge til! - Vi må satse på ren, grønn energi slik at vi kan holde jord, luft og vann fritt for forurensninger, skape ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.