Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

177 resultater
... inkluderer: BrønnReg - Registrering av grunnvann- og energi-brønner Selvbetjent nedlasting av geologiske data  Dette kan ...
... en annen flate. Modellen regner med et tap av kinetisk energi nedover i skråningen som påvirkes av blokkens form og egenskapene til ... i 2D langs utvalgte profiler . For hver enkel blokk beregnes energi, fart, spretthøyde (”bounce height”) og endepunkt for hele ...
... i elektriske biler, smarttelefoner med mer og til å lagre energi fra solceller og vindmøller, må det utvikles lettere batterier, med ...
This report presents investigations, analyses and displacement measurements made between 2006 and 2012 on 131 unstable or potential unstable rock slopes in Møre og Romsdal County (Western Norway). An extract of this report is available in Norwegian (NGU rapport 2013.053). These investigations are part of the national plan for mapping of unstable rock slopes in Norway from the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) and NGU.
On 07 October, 1988, a helicopter radiometric survey was flown in the vicinity of Kragerø municipality. The purpose of the survey was to provide radiometric information to help assess radon hazard from radioavtive rocks in the area. A total of 60 line-kilometers of radiometric data were acquired in a single flight, covering an area of approximately 3 square km with a 50-m line spacing. The data were collected by The Geological Survey of Norway (NGU) personnel and processed at NGU.
... 0800-3416 2000.091 Geologiske undersøkelser samt energi og økonomiske beregninger viser at et borehullbasert energilager ...
... og berggrunnens egenskaper vil bestemme hvor mye energi som kan hentes ut per boremeter. Formålet med denne rapporten er å ...
This report present the program and abstracts of scientific presentations given at the 7th International Conference on Arctic Margins (ICAM-VII 2015) held 2nd-5th June, in Trondheim, Norway. The International Conference on Arctic Margins (ICAM) is a forum for earth scientists who study the Arctic. ICAM was founded by the US Department of the Interior Bureau of Ocean Energy Management in 1991 with the underlying themes of Arctic understanding and international cooperation in Arctic research.
... 12.00-13.00 Lunsj 13.00-13.20 Hvor mye energi produseres i og på havbunnen?  Havbunnen utenfor Norge er en av ... Alle dyrene som lever på og nede i bunnen produserer energi. Denne bioenergien danner grunnlaget for det rike fiskelivet i området. ...
... utfordringer kommer.  Grunnvann til nytte – fornybar energi     På nyttesiden har grunnvann flere ... Det har et stort potensial for uttak av fornybar energi med lavt CO2 avtrykk.   Flere tettsteder har en skjult ressurs i ...
... i en kollektorslange av plast i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpen. Fire geologiske forhold påvirker ... GRANADA inneholder detaljopplysninger om borebrønner til energi- og vannforsyningsformål, blant annet dyp til fjell og gir ofte en ...
This volume of NGU Special Publication presents some of the ongoing research at the Geological Survey of Norway and shows how geology and geological knowledge influence many areas of society. The global demand for geological resources is on the rise, and knowing where to look for these resources is becoming increasingly more important. In addition, quantifying these resources is vital to ensure present-day as well as future supplies.
... er utvetydig nødvendig for det grønne skiftet . Grønn energi, for eksempel vindturbiner, bruker vesentlig mer mineraler enn fossile ...
... som er nødvendige i en verden basert på fornybar energi. Vi har i dag en aktiv leteindustri og et juridisk rammeverk som sikrer ...
... dette mangfoldet fra steinøkser og pilspisser til gruver og energi. Parken skal også vise hvor viktig det geologiske mangfoldet er for ...
... og det gnistrer, kan en av og til kjenne en svak lukt. Energi blir utløst og omsatt, og det er ikke uvanlig at det følger litt lukt ...
... ødeleggelser dersom den relative bevegelsen er stor nok. Energi som utløses dypt nede i jorda kan også medføre stor skade ved at ...
In the1980's there was great interest in prospecting for oil, gas and minerals in Spitsbergen.
... har stor betydning for næringsliv, helse, klima og fornybar energi - som har sluppet gjennom det økonomiske nåløyet. NGU deltar i et ...
... steinen treffer. Bølgene er ikke transport av vann, men av energi. Hvis jordskjelvet er stort kan disse bølgene forplante seg gjennom ...
The Skagerrak is an area of considerable interest, in terms of both environmental and industrial issues. Sedimentary rocks, generally of the same type as in the North Sea, provide a potential for economic hydrocarbon resources.
... det ligger i sakens natur at det kreves mindre energi for å formatere stein enn å først bruke energi til å knuse ned steinen og siden sette den sammen igjen til ulike ... "ferdige" plater fra naturen. Det største forbruket av energi i natursteinsproduksjonen ligger trolig på transportsiden - først den ...
... arv, hvor digre solcellepanel genererer store mengder energi. Her er en del av stedene i Trondheim sentrum, som blir ...
NGU conducted an airborne geophysical survey in Hemnes and Hattfjelldal municipalities, as part of NGU’s general airborne mapping program. The data acquisition in the Okstindan area was started and completed in August 2021. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps.
... glir langs gamle brudd/forkastninger. Denne utløsningen av energi oppleves som jordskjelv. jordskjelv forekommer ofte der vi har ...
... Torsdag 9. januar Sprekkeakviferer, geothermal energi og urban geologi Åpent møte om grunnvann Vi vil benytte ...
... BrønnReg - Registrering av grunnvann- og energi-brønner iht §VRL GPlates  GPlates software can be ...
Forsker fra NGU på feltarbeid
Nordic Innovation, en organisasjon under Nordisk Ministerråd, lanserte 30. juni et nytt prosjekt for bærekraftig mineralproduksjon i Norden.
Grunnboring
Norges forskningsråd har bevilget 20 millioner kroner til NGU for et kompetansebyggende prosjekt for næringslivet.
... . I vitenskapen defineres naturlige prosesser med skadelig energi som en trussel. En kombinasjon av disse naturlige prosessene danner dype ... dataanalyser), og viser normalt ikke sannsynligheten eller energi for en hendelse. Sårbarhet og risiko Ettersom jorden er ...
... arv kan bevares i mange hundre år framover. Grønn energi Grunnvarme er solvarme lagret i bakken. Grunnens og grunnvannets ... løsninger i byutviklingen,  til klimatilpasning, energi- og arealbruk. Men vi møter også utfordringer og konflikter i forhold ...
... fra et kullfyrt kraftverk som produserer samme mengde energi. Til tross for ny renseteknikk spres noe av det finkornede materialet ...
... i en kollektorslange av plast i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpen. Det er flere geologiske forhold som kan ... GRANADA inneholder detaljopplysninger om borebrønner til energi- og vannforsynings­formål, blant annet dyp til fjell. Den nasjonale ...
Vindturbiner til havs.
... avsatte områder, påpeker Thorsnes.  Fornybar energi Fram til starten av august skal det svenske selskapet Clinton ... som er åpnet for søknader om utbygging av fornybar energi. Her ligger havvindfeltene som skal bygges ut. ...
... tillegg den utfordringen at elektriske kjøretøy og grønn energi krever mer mineraler enn biler med forbrenningsmotor og «brun» energi. Det betyr at overgangen fra fossil til fornybart er totalt avhengig av ...
... norske ambassaden, INTPOW og Innovasjon Noreg om fornybar energi og moglegheitene for auka samarbeid, spesielt innan vasskraft, mellom ...
... på at atomene i en prøve eksiteres når de tilføres energi i et induktivt koblet plasma (ICP) og sender ut karakteristisk lys. ...
... kan være et problem ved energiboring fordi man tar energi fra berggrunnen rundt borehullet. Om to eller flere energianlegg bygges ...
... økt fokus. - Nye utfordringer er gruvedrift, fornybar energi, havforsuring og klimaendringer. Vi må ha kunnskap, vi må legge ...
... utnytter mulighetene som under­grunnen byr på (volum, energi, råstoffer, grunnvann), samtidig som den minimaliserer konflikter ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.