3 resultater
... dette mangfoldet fra steinøkser og pilspisser til gruver og energi. Parken skal også vise hvor viktig det geologiske mangfoldet er for ...
... mer BrønnReg - Registrering av grunnvann- og energi-brønner iht §VRL GPlates  GPlates software can be ...
... Hydraulic potential Enhet for energi per masse. Hydraulisk trykkhøyde ... potential Mål på forskjellen i fri energi mellom jordvann og rent vann. Dette totalpotensialet består av: ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.