4 resultater
... dette mangfoldet fra steinøkser og pilspisser til gruver og energi. Parken skal også vise hvor viktig det geologiske mangfoldet er for ...
... BrønnReg - Registrering av grunnvann- og energi-brønner iht §VRL GPlates  GPlates software can be ...
... aktører å oppnå mål. Det gjelder spesielt målene om ren energi for alle, utrydde sult, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon ...
... Hydraulic potential Enhet for energi per masse. Hydraulisk trykkhøyde ... potential Mål på forskjellen i fri energi mellom jordvann og rent vann. Dette totalpotensialet består av: ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.