17 resultater
... Mineraler i vinden Økt produksjon av fornybar energi fra solceller og vindmøller krever økt tilgang til en rekke metaller ... og som er nødvendige for å produsere miljøvennlig energi. Etablering av vindmøller, krever økt tilgang til en rekke ...
... og som er nødvendige for å produsere miljøvennlig energi. I dag dekker solenergi og vindmøller kun 1 prosent av verdens ... og produsere moderne høyteknologiske produkter og renere energi, nå leveres av Kina. Tilgang til kritiske mineraler og materialer er ...
... det vellykkede samarbeidet med industrien innen områdene geotermisk energi, mineralressurser og gasshydrater. Evalueringspanelet konkluderer med at ...
Relativt sterke jordskjelv er ikke så eksotiske i Norge som man skulle tro. Regelmessig kan vi oppleve store jordskjelv også i Norge, med styrke på mer enn 4,0 på Richters skala.
... i elektriske biler, smarttelefoner med mer og til å lagre energi fra solceller og vindmøller, må det utvikles lettere batterier, med ...
... utfordringer kommer.  Grunnvann til nytte – fornybar energi     På nyttesiden har grunnvann flere ... Det har et stort potensial for uttak av fornybar energi med lavt CO2 avtrykk.   Flere tettsteder har en skjult ressurs i ...
... er utvetydig nødvendig for det grønne skiftet . Grønn energi, for eksempel vindturbiner, bruker vesentlig mer mineraler enn fossile ...
... arv kan bevares i mange hundre år framover. Grønn energi Grunnvarme er solvarme lagret i bakken. Grunnens og grunnvannets ... løsninger i byutviklingen,  til klimatilpasning, energi- og arealbruk. Men vi møter også utfordringer og konflikter i forhold ...
... tillegg den utfordringen at elektriske kjøretøy og grønn energi krever mer mineraler enn biler med forbrenningsmotor og «brun» energi. Det betyr at overgangen fra fossil til fornybart er totalt avhengig av ...
... form i en Iphone, nettbrett eller smart-TV. Skal fossil energi fases ut til fordel for sol- og vindenergi, må produksjonen av ...
... aktivitet innen veiutbygning, oljeindustri, fiske, havbruk, energi, transport og turisme. Vi bidrar med geologi for samfunnet og kunnskap ...
... kan gjerne gjenvinnes som råstoff eller i det minste som energi. Hjemme hos oss leverer vi overforbruket vårt på loppemarked og ... og mer klimavennlige tiltak og en overgang mot fornybar energi kontra fossilt brensel. Det er for eksempel kun få dager siden Equinor ...
... hvert år. De forsyner hus og kontorer med grunnvarme, energi/varme som er lagret i stein og grunnvann. Geologi i byene gir ...
... eiendomsforetak, eller de ønsker tilgang til grunnvann og energi fra undergrunnen. Flere er med på å dele utgiftene til utvikling ...
... ikke så lenge til! - Vi må satse på ren, grønn energi slik at vi kan holde jord, luft og vann fritt for forurensninger, skape ...
... rent empiriske vurderinger av flomstørrelsen. En energi av voldsomme dimensjoner, langt utenfor vår fatteevne. Som ...
... – primitive mikroorganismer i havet – som skaffet energi gjennom fotosyntese og ga fra seg fritt oksygen som avfallsprodukt. I ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.