17 resultater
... står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året. Figuren viser at det er nødvendig med omfattende ... i seks vindparker i Trøndelag skal produsere fornybar energi til 170.000 husstander. Midt-Norges nye vindkraftanlegg er et ...
... Mineraler i vinden Økt produksjon av fornybar energi fra solceller og vindmøller krever økt tilgang til en rekke metaller ... og som er nødvendige for å produsere miljøvennlig energi. Etablering av vindmøller, krever økt tilgang til en rekke ...
... Global økning i etterspørselen etter fornybar energi, og et raskt skifte mot enda mer avansert teknologi. Det var ...
... tiden et stort prosjekt ( GeoERA ) som omfatter råvarer, energi, grunnvann og harmonisering/utvikling av felles dataplattformer. ... mineralske råvarer som følger med omstillingen til grønn energi? Hvilke slike metaller og mineraler finnes i Europas geologi? Kan vi bli ...
... og som er nødvendige for å produsere miljøvennlig energi. I dag dekker solenergi og vindmøller kun 1 prosent av verdens ... og produsere moderne høyteknologiske produkter og renere energi, nå leveres av Kina. Tilgang til kritiske mineraler og materialer er ...
... ble avløst av bronsealder på samme måte som grønn energi vil avløse fossilt brensel, påpeker Tom Heldal. I dag er nær ... satsing på ny teknologi, både i utviklingen av fornybar energi og i arbeidet med å redusere forbruket av fossil energi, understreker ...
... i elektriske biler, smarttelefoner med mer og til å lagre energi fra solceller og vindmøller, må det utvikles lettere batterier, med ...
... er utvetydig nødvendig for det grønne skiftet . Grønn energi, for eksempel vindturbiner, bruker vesentlig mer mineraler enn fossile ...
... som er nødvendige i en verden basert på fornybar energi. Vi har i dag en aktiv leteindustri og et juridisk rammeverk som sikrer ...
... tillegg den utfordringen at elektriske kjøretøy og grønn energi krever mer mineraler enn biler med forbrenningsmotor og «brun» energi. Det betyr at overgangen fra fossil til fornybart er totalt avhengig av ...
... Database for Grunnundersøkelser (NADAG). Brønn-, energi- og andre grunnboringer. Borekjerneanalyser fra mineralindustri, ...
... til kvarts er meget sterke.  Det kreves derfor mye energi for å bryte disse, noe som  medfører at man må ha en relativ høy ...
gneis, fjord, nordmøre
... med å omstille seg for det grønne skiftet med fornybar energi og forbedret teknologi.  Omstillingen krever tilgang på både flere og ...
Helikopter og sonde på bakken.
... med å omstille seg for det grønne skiftet med fornybar energi og forbedret teknologi.  Omstillingen krever tilgang på både flere og ...
... i næringslivet. Som energinasjon skal vi produsere mer energi med lavere klimautslipp. Som bionasjon skal vi høste stort, men ha lave ...
... er et viktig mineral i miljøvennlig teknologi og grønn energi. Ca 60 prosent av verdens koboltproduksjon går til fremstilling av ...
... i moderne elektronikk og for produksjonen av f.eks. "grønn energi" skrev  European Commission   i 2017.  Felles for ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.