16 resultater
Grunnvarme er utnyttelse av lavtemperatur energi (mellom 5 - 30°C) i grunnen, i øvre jordlag, i grunnvannsreservoarer ... en felles betegnelse på utnyttelse av lavtemperatur termisk energi i grunnen, utvekslet i fjell, grunnvann, løsmasser og jord. Dette er i ...
... i dag i industri, akvakultur og ikke minst som en kilde til energi Bruk av grunnvann ...
... responstest kan fjellvolumets evne til å transportere energi måles, slik at en med stor grad av nøyaktighet kan beregne antall ... ventilasjonsluften via en varmeveksler uten at det brukes energi fra en kjølemaskin. Dette kalles frikjøling. Energien fra brønnene ...
... utfordringer kommer.  Grunnvann til nytte – fornybar energi     På nyttesiden har grunnvann flere ... Det har et stort potensial for uttak av fornybar energi med lavt CO2 avtrykk.   Flere tettsteder har en skjult ressurs i ...
... i en kollektorslange av plast i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpen. Fire geologiske forhold påvirker ... GRANADA inneholder detaljopplysninger om borebrønner til energi- og vannforsyningsformål, blant annet dyp til fjell og gir ofte en ...
... Torsdag 9. januar Sprekkeakviferer, geothermal energi og urban geologi Åpent møte om grunnvann Vi vil benytte ...
... arv kan bevares i mange hundre år framover. Grønn energi Grunnvarme er solvarme lagret i bakken. Grunnens og grunnvannets ... løsninger i byutviklingen,  til klimatilpasning, energi- og arealbruk. Men vi møter også utfordringer og konflikter i forhold ...
... i en kollektorslange av plast i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpen. Det er flere geologiske forhold som kan ... GRANADA inneholder detaljopplysninger om borebrønner til energi- og vannforsynings­formål, blant annet dyp til fjell. Den nasjonale ...
... kan være et problem ved energiboring fordi man tar energi fra berggrunnen rundt borehullet. Om to eller flere energianlegg bygges ...
... brønner i berg til privat bruk for vannforsyning samt for energi for kjøling og oppvarming. Standarden omfatter ikke brønner til peile- ...
... Real., Ruden AS). Litt om boring, en god del geologi og mye energi: Eksempel fra Asker Panporama. Ekskursjon 25. april 16.30-20.00: ...
... av brønneiers navn og telefonnummer. Alle vannforsynings-, energi-, undersøkelses-, miljø- og sonderboringer skal innrapporteres til ...
... utover ubrukt areal, som byggeråstoff, mineraler, og geo-energi eller grunnvarme. Grunnvarme i Norge har et ubrukt potensial som ...
Grunnvann utgjør et ubrukt potensial for fornybar energi i Norge.  Prosjektene «Optimal ressursutnyttelse av grunnvann ...
... Brønnparker i Norge Grunnvarme er betegnelsen på energi lagret i grunnen. Varmen kan utnyttes til både oppvarming- og ...
... organismene trenger organiske næringsstoffer for å skaffe energi. Biofilmer av bakterier, alger og sopp utgjør næringsgrunnlaget for ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.