2 resultater
... utfordringer kommer.  Grunnvann til nytte – fornybar energi     På nyttesiden har grunnvann flere ... Det har et stort potensial for uttak av fornybar energi med lavt CO2 avtrykk.   Flere tettsteder har en skjult ressurs i ...
... og jordsmonn. I tillegg kommer kunnskap om stoff og energi, som transporterer jordens kjemiske komponenter, og deres samspill med ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.