3 resultater
... utfordringer kommer.  Grunnvann til nytte – fornybar energi     På nyttesiden har grunnvann flere ... Det har et stort potensial for uttak av fornybar energi med lavt CO2 avtrykk.   Flere tettsteder har en skjult ressurs i ...
gneis, fjord, nordmøre
... med å omstille seg for det grønne skiftet med fornybar energi og forbedret teknologi.  Omstillingen krever tilgang på både flere og ...
... og jordsmonn. I tillegg kommer kunnskap om stoff og energi, som transporterer jordens kjemiske komponenter, og deres samspill med ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.