8 resultater
... vært et sterkt og begrunnet håp om å hente ut varme og energi fra radioaktiviteten nede i berggrunnen. Løvstakken er av granitt, og ... ble det gjennomført lignende boringer etter varme - geotermisk energi - i fjellet. Med boreriggen "Ullrigg" har man boret hele 1,6 ...
... viktig for flere praktiske formål som for eksempel bruk av geotermisk energi, bestemmelse av modning av kildebergarter for hydrokarboner eller ...
... gunstige forhold være interessante for utvinning av dyp geotermisk energi. Målingen skal også bidra til aktsomhetskart for radonfare. ...
Relativt sterke jordskjelv er ikke så eksotiske i Norge som man skulle tro. Regelmessig kan vi oppleve store jordskjelv også i Norge, med styrke på mer enn 4,0 på Richters skala.
... under gunstige forhold være interessante for utvinning av energi dypt nede i jordskorpen. Målingene skal i tillegg bidra til ...
gneis, fjord, nordmøre
... med å omstille seg for det grønne skiftet med fornybar energi og forbedret teknologi.  Omstillingen krever tilgang på både flere og ...
Helikopter og sonde på bakken.
... med å omstille seg for det grønne skiftet med fornybar energi og forbedret teknologi.  Omstillingen krever tilgang på både flere og ...
... under gunstige forhold være interessante for utvinning av energi fra dypt i jordskorpen. Målingene skal også bidra til aktsomhetskart ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.