6 resultater
... i elektriske biler, smarttelefoner med mer og til å lagre energi fra solceller og vindmøller, må det utvikles lettere batterier, med ...
... aktivitet innen veiutbygning, oljeindustri, fiske, havbruk, energi, transport og turisme. Vi bidrar med geologi for samfunnet og kunnskap ...
... utover ubrukt areal, som byggeråstoff, mineraler, og geo-energi eller grunnvarme. Grunnvarme i Norge har et ubrukt potensial som ...
gneis, fjord, nordmøre
... med å omstille seg for det grønne skiftet med fornybar energi og forbedret teknologi.  Omstillingen krever tilgang på både flere og ...
Helikopter og sonde på bakken.
... med å omstille seg for det grønne skiftet med fornybar energi og forbedret teknologi.  Omstillingen krever tilgang på både flere og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.