11 resultater
NGU conducted an airborne geophysical survey in Hemnes and Hattfjelldal municipalities, as part of NGU’s general airborne mapping program. The data acquisition in the Okstindan area was started and completed in August 2021. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps.
Forsker fra NGU på feltarbeid
Nordic Innovation, en organisasjon under Nordisk Ministerråd, lanserte 30. juni et nytt prosjekt for bærekraftig mineralproduksjon i Norden.
Vindturbiner til havs.
... avsatte områder, påpeker Thorsnes.  Fornybar energi Fram til starten av august skal det svenske selskapet Clinton ... som er åpnet for søknader om utbygging av fornybar energi. Her ligger havvindfeltene som skal bygges ut. ...
NGU conducted an airborne geophysical survey in Byglandsfjorden area, in Bygland, Åseral og Åmli municipalities in Agder County, as part of NGU’s general airborne mapping program. The data acquisition in Byglandsfjorden area was carried out May 20th to June 19th, 2021. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps.
This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps. The geophysical survey consists of 8500 line-km data, covering an area of 1700 km2, with 4600 km (920 km2) flown in June from Stiklestad, Verdal, and 3900 km (780 km2) flown in August from the base in Gaulstad in Ogndalen. NGU’s modified Geotech Ltd.
... utover ubrukt areal, som byggeråstoff, mineraler, og geo-energi eller grunnvarme. Grunnvarme i Norge har et ubrukt potensial som ...
gneis, fjord, nordmøre
... med å omstille seg for det grønne skiftet med fornybar energi og forbedret teknologi.  Omstillingen krever tilgang på både flere og ...
Helikopter og sonde på bakken.
... med å omstille seg for det grønne skiftet med fornybar energi og forbedret teknologi.  Omstillingen krever tilgang på både flere og ...
NGU conducted an airborne geophysical survey in Øksfjord area, in Kvænangen, Loppa og Alta municipalities in Troms and Finnmark, as part of NGU’s general airborne mapping program. The data acquisition in the Øksfjord area was carried out from 20th to 31st of August 2019.
NGU conducted an airborne geophysical survey in Stjørdal, Selbu, Malvik and Meråker municipalities, as part of NGU’s general airborne mapping program. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the acquired datasets and presents them in maps. The geophysical surveys consist of 2655 line-km data, covering an area of 535 km2 flown on July 21st to 29th 2021 and August 30th to September 6th 2021. The NGU modified Geotech Ltd.
To geologer i et fjellterreng.
... papir og plast, i keramikk, i elektronikk, til fornybar energi, konstruksjonsarbeid, metallurgi og vannrensing (Kilde: Store norske ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.